Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 80/2004/QĐ-UB về việc thành lập phòng Quản lý khoa học, tư liệu – thư viện thuộc trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 80/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 21/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC, TƯ LIỆU – THƯ VIỆN THUỘC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số 5580//QĐ-UB ngày 02/10/1992 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hà Nội và đổi tên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hà Nội thành Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố và Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập phòng Quản lý khoa học, tư liệu – thư viện thuộc Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội.

Điều 2:

- Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của phòng Quản lý Khoa học, tư liệu – thư viện; biên chế cán bộ, viên chức của phòng thuộc tổng biên chế được UBND Thành phố giao hàng năm cho Trường.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 80/2004/QĐ-UB về việc thành lập phòng Quản lý khoa học, tư liệu – thư viện thuộc trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224