Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Hữu Thụ
Ngày ban hành: 12/01/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8-HĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 8-HĐBT NGÀY 12-1-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Phân vạch địa giới phường, thị trấn và một số xã của thị xã Long Xuyên và của các huyện Châu Phú, Chợ Mới, Phú Châu, Phú Tân thuộc tỉnh An Giang như sau:

1. Thị xã Long Xuyên

1. Thành lập phường Mỹ Xuyên trên cơ sở tách khóm 4, khóm 7 của phường Mỹ Long và một phần ấp Tây Khánh A của xã Mỹ Hoà.

Địa giới của phường Mỹ Xuyên ở phía bắc giáp phường Mỹ Bình, phía nam giáp phường Mỹ Phước, phía đông giáp phường Mỹ Long, phía tây giáp xã Mỹ Hoà.

2. Thành lập xã Mỹ Khánh trên cơ sở tách ấp Bình Hoà của xã Mỹ Hoà và một phần khóm Bình Khánh của phường Bình Đức.

Địa giới của xã Mỹ Khánh ở phía bắc giáp xã Hoà Bình Thạnh của huyện Châu Thành, phía nam giáp xã Mỹ Hoà của thị xã Long Xuyên và xã Phú Hoà của huyện Thoại Sơn, phía đông giáp phường Bình Đức, phía tây giáp xã Vĩnh Thành của huyện Châu Thành.

3. Thành lập xã Mỹ Thạnh trên cơ sở tách các ấp Thới Thạnh, Thới An, Đông Thạnh và 1/2 ấp Long Hưng của xã Mỹ Thới.

Địa giới của xã Mỹ Thạnh ở phía bắc giáp xã Mỹ Thới, phía nam giáp xã Thới Thuận của huyện Thốt Nốt, tỉnh Hậu Giang, phía đông giáp sông Hậu Giang, phía tây giáp xã Phú Hoà của huyện Thoại Sơn.

2. Huyện Châu Phú.

1. Thành lập xã Đào Hữu Cảnh trên cơ sở tách các ấp Hưng Thới, Hưng Thuận, Hưng Trung và ấp Long Châu 4 của xã Thạnh Mỹ Tây.

Địa giới của xã Đào Hữu Cảnh ở phía bắc giáp xã Ô Long Vĩ, phía nam giáp xã Bình Phú, phía đông giáp xã Thạnh Mỹ Tây, phía tây giáp xã Tân Lập và xã Tân Lợi của huyện Tịnh Biên.

2. Sáp nhập một phần ấp Vĩnh Bình của xã Vĩnh Thạnh trung vào xã Thạnh Mỹ Tây cùng huyện.

3. Huyện Chợ Mới.

1. Thành lập xã Long Giang trên cơ sở tách các ấp Long Thuận, Long Phú, Long Mỹ 1, Long Mỹ 2, Long Thạnh 1, Long Thạnh 2 của xã Long Kiến.

Địa giới của xã Long Giang ở phía bắc giáp xã Kiến Thành và xã Long Điền B, phía nam giáp sông Hậu Giang, phía đông giáp xã Long Kiến, phía tây giáp xã Nhơn Mỹ.

2. Sáp nhập ấp Long Qưới 1 và ấp Long Qưới 2 của xã Long Kiến vào xã Long Điền b cùng huyện.

3. Sáp nhập một phần ấp Long Bình của xã Long Kiến vào xã An Thạnh Trung cùng huyện.

4. Sáp nhập ấp An Ninh của xã An Thạnh Trung vào xã Long Kiến cùng huyện.

4. Huyện Phú Châu.

1. Thành lập xã Lê Chánh trên cơ sở tách ấp Vĩnh Thạnh của xã Châu Phong và ấp Phú Hữu của xã Phú Vĩnh.

Địa giới của xã Lê Chánh ở phía bắc giáp xã Châu Phong và xã Long An, phía nam giáp xã Phú Hiệp và xã Phú Long, phía đông giáp xã Phú Vĩnh, phía tây giáp xã Châu Phong.

2. Thành lập xã Quốc Thái trên cơ sở tách ấp 4 của xã Nhơn Hội, ấp 1 của xã Phước Hưng và các cồn Bắc, cồn Nam, cồn Liệt sĩ của xã Phú Hữu.

Địa giới của xã Quốc Thái ở phía bắc giáp xã Khánh An và xã Khánh Bình, phía nam giáp xã Phước Hưng, phía đông giáp xã Phú Hữu, phía tây giáp xã Nhơn Hội và xã Phú Hội.

3. Thành lập thị trấn An Phú trên cơ sở tách ấp Phước Thạnh của xã Đa Phước và một phần ấp 4 của xã Phước Hưng.

Địa giới của thị trấn An Phú ở phía bắc giáp xã Phước Hưng, phía nam giáp xã Đa Phước, phía đông giáp xã Vĩnh Trường, phía tây giáp xã Phú Hội và xã Vĩnh Hội Đông.

4. Sáp nhập một phần ấp 1 của xã Vĩnh Lộc vào xã Phú Hữu cùng huyện.

5. Huyện Phú Tân.

1. Thành lập xã Phú Xuân trên cơ sở tách một phần đất dọc theo bờ kênh Thầu Nông của các xã Phú An, Phú Thọ, Hiệp Xương.

Địa giới của xã Phú Xuân ở phía bắc giáp xã Phú Thành, phía nam giáp xã Phú Hưng, phía đông giáp xã Phú an và xã Phú Thọ, phía tây giáp xã Hiệp Xương.

2. Thành lập xã Phú Long trên cơ sở tách ấp Long Hậu của xã Long Sơn và phần lớn đất của ấp Phú Thượng thuộc xã Phú Thành.

Địa giới của xã Phú Long ở phía bắc giáp xã Long Phú và xã Phú Vĩnh của huyện Phú Châu, phía nam giáp xã Phú Thành, phía đông giáp xã Long Sơn và xã Phú Lâm, phía tây giáp xã Hoà Lạc.

3. Sáp nhập một phần đất của xã Hiệp Xương vào xã Phú Thành cùng huyện.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 8-HĐBT ngày 12/01/1984 phân vạch địa giới phường, thị trấn và một số xã thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.673

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!