Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 791/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc thành lập Ban soạn thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 791/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 791/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG ÔTÔ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ công văn cử người của các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng ôtô gồm các Ông, Bà là đại diện các cơ quan như sau:

1. Trưởng Ban soạn thảo: Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng;

2. Phó trưởng Ban soạn thảo: Vụ trưởng Vụ Vận tải, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

3. Thành viên Ban soạn thảo: Đại diện các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan.

(Danh sách cụ thể Ban soạn thảo kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Ban soạn thảo có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Nghị định phù hợp với các quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008, các quy định của pháp luật có liên quan và thực tế công tác quản lý hiện nay.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Ban Soạn thảo chấm dứt hoạt động và tự giải thể khi Nghị định được ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các Ông, Bà có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VTải (2D).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 791/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc thành lập Ban soạn thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.451
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65