Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 77/QĐ-UB năm 1985 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 77/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Võ Danh
Ngày ban hành: 18/04/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 77/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ KINH TẾ XÃ HỘI CÁC QUẬN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Chỉ thị số 212/CT ngày 04-8-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về lập tổng sơ đồ phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất của Việt Nam thời kỳ 1986 – 2000 và Chỉ thị số 06/CT-UB ngày 07-3-1984 của UBND Thành phố về việc lập sơ đồ chung phát triển và phân bổ lực lượng sản xuất và quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 1986-2000;
- Xét yêu cầu tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
- Xét đề nghị của Trưởng ban phân vùng kinh tế thành phố và Trưởng ban tổ chức chánh quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể các quận.

Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể các quận có nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các quận, các ngành của thành phố thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các quận, đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng tiến bộ và hoàn thành đúng thời gian quy định.

Điều 2.- Thành phần Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể các quận gồm có:

- Trưởng Ban: đ/c Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

- Phó Ban Thường trực: đ/c Lê Thanh Long, Phó Trưởng Ban Phân vùng kinh tế Thành phố.

- Phó Ban: đ/c Lê Văn Năm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Thành phố, Viện trưởng Viện quy hoạch và kỹ thuật xây dựng thành phố.

- Phó Ban: Đ/c Phạm Kiều, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch thành phố.

- Phó Ban: đ/c Bạch Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Lao động thành phố.

Các Ủy viên:

- Phó Giám đốc Sở Công nghiệp.

-Phó Giám đốc Sở Thương nghiệp.

- Phó Giám đốc Sở Ăn uống và khách sạn.

- Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

- Phó Giám đốc Sở Quản lý nhà đất và CTCC.

- Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu xuất nhập khẩu.

- Phó Cục trưởng Cục thống kê.

- Phó Tư lệnh trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố.

Trưởng ban và các Phó ban là bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo.

Trưởng ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể các quận có trách nhiệm quy định cụ thể chế độ làm việc của Ban chỉ đạo.

Ban phân vùng kinh tế thành phố cử một số chuyên viên, cán bộ giúp Ban chỉ đạo theo dõi, tổng hợp tình hình, làm các bản báo cáo theo quy định cũng như phục vụ cho việc hoạt động, hội họp của Ban chỉ đạo.

Điều 3.- Ở mỗi quận được thành lập Tiểu ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội quận với thành phần tương ứng Ban chỉ đạo thành phố để giúp UBND quận chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội quận theo đúng tiến độ và thời gian đã đề ra.

Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban tổ chức chánh quyền thành phố, Trưởng Ban phân vùng kinh tế thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể các quận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 77/QĐ-UB năm 1985 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.124

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.208.0