Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 764/QĐ-BXD năm 2013 ủy quyền quản lý nhà ở công vụ của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 764/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 764/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ Ở CÔNG VỤ CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về việc quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 07/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà ở công vụ của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Ký kết hợp đồng với bên bán nhà để mua nhà ở làm nhà ở công vụ của Chính phủ; tham gia Hội đồng thẩm định hồ sơ phương án giá mua nhà ở làm nhà ở công vụ của Chính phủ; làm thủ tục để tiếp nhận kinh phí từ Bộ Tài chính và thanh toán cho bên bán nhà;

2. Phối hợp các Cục, Vụ có liên quan của Bộ Xây dựng thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước là nhà ở được đầu tư xây dựng bằng ngân sách địa phương sang Bộ Xây dựng để tiếp nhận làm nhà ở công vụ của Chính phủ;

3. Phối hợp các Cục, Vụ có liên quan của Bộ Xây dựng tổ chức tiếp nhận quỹ nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng, mua và quỹ nhà ở công vụ hiện có do Văn phòng Chính phủ bàn giao sang; đề xuất phương án quản lý quỹ nhà ở công vụ này trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định;

4. Đề xuất đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ; xây dựng giá cho thuê nhà ở công vụ và lập danh sách cán bộ, phương án bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định;

5. Ký hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ với đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ được Bộ Xây dựng lựa chọn;

6. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc quản lý vận hành, bảo trì và cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 764/QĐ-BXD năm 2013 ủy quyền quản lý nhà ở công vụ của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.826

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175