Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2017 phân công, công tác quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 757/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 03/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 03 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông báo số 140/TB-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh, về kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2017;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 109/TTr-STC ngày 26 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về giá của Sở Tài chính:

1. Chủ trì tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá của các tổ chức, cá nhân đối với hàng hóa, dịch vụ: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); Phân bón hóa học (đạm urê, NPK); Thuốc bảo vệ thực vật (Thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ); Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; Muối ăn; Đường ăn (đường trắng và đường tinh luyện); Thóc, go tẻ thường;

2. Chủ trì tiếp nhận căn bản kê khai giá của các tchức, cá nhân đối với hàng hóa, dịch vụ: Xi măng, thép xây dựng; Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cm và thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh;

b) Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh;

c) Giá dịch vụ xe ra, xe vào bến xe ôtô;

d) Giá các loại tài nguyên, khoáng sản để tính thuế tài nguyên;

đ) Giá bán nước sinh hoạt, giá bán nước cho các mục đích sử dụng khác tại địa phương;

e) Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và hàng hóa, dịch vụ được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

g) Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; Dịch vụ trông giữ xe (trừ trường học, bệnh viện, vi phạm hành chính) được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước theo hình thức giá tối đa

h) Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; dịch vụ trông giữ xe tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức giá cụ thể;

i) Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương và trung ương; mức giá hoặc khung giá bán lẻ hàng hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyển; giá cước vận chuyển cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa;

k) Giá bán báo cho cơ quan Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp vơi các sở, ngành có liên quan thực hiện:

a) Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng hàng tháng, quý làm căn cứ tính đơn giá xây dựng cơ bản, lập dự toán và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bn được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn;

b) Xây dựng các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

c) Cho ý kiến về phương án giá do các sở, ngành xây dựng để trình UBND tỉnh quyết định đối với các tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh.

d) Tiếp nhận biểu mẫu đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ: Thuc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

e) Tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;

Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế; Cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; Cước vận tải hành khách bằng taxi, vận tải theo hợp đồng, vận tải hàng hóa bằng ô tô của các tổ chức, cá nhân.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa bàn do huyện, thành phố quản lý.

6. Chủ tịch hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự do các cơ quan tư pháp đề nghị.

Điều 2. Phân công quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về giá của các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh

1. Sở Giao thông Vận tải:

a) Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính về phương án giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ sau:

- Giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ôtô;

- Dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh theo hình thức giá tối đa;

- Dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý theo hình thức giá tối đa;

- Khung giá đối với: Dịch vụ sử dụng đò, phà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý; dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga (bao gồm dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container) do địa phương quản lý.

- Đơn giá chuyên ngành giao thông do nhà nước quản lý theo đặt hàng, giao kế hoạch thuộc nguồn vốn ngân sách thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà thầu là chđịnh thầu, tự thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và không qua hình thức đấu giá.

b) Chủ trì tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với cước vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ; cước vận tải hành khách bằng taxi, vận tải theo hợp đồng, vận tải hàng hóa bằng ô tô của các tổ chức, cá nhân.

2. Sở Xây dựng:

a) Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính về Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích được sản xuất theo đặt hàng của nhà nước thuộc ngân sách thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, tự thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và không qua hình thức đấu giá bao gồm:

- Xử lý nước thải, duy tu sa chữa hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống chiếu sáng đô thị, duy trì công viên cây xanh và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vn ngân sách nhà nước theo hình thức giá tối đa;

- Giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về nhà ở; giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

b) Chủ trì Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng hàng tháng, quý làm căn cứ tính đơn giá xây dựng cơ bản, lập dự toán và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn;

c) Phối hợp với Sở Tài chính tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ kê khai giá xi măng, sắt thép đối với các tổ chức, cá nhân;

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường xây dựng đơn giá bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc và các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính đối với phương án giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh định kỳ 05 năm một lần và điều chỉnh bảng giá đất khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động theo quy định của Luật Đất đai;

b) Giá các loại tài nguyên (đất, nước, khoáng sản) để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định;

c) Giá bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và các chính sách hỗ trợ làm căn cứ lập phương án giá và thẩm định giá bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

d) Giá đất cụ thể trong thực hiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc nguồn ngân sách nhà nước và trong thực hiện tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

đ) Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ theo hình thức giá cụ thể.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính đối với phương án giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ sau:

- Đơn giá đặt hàng làm nhiệm vụ quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi thuộc ngân sách tỉnh thực hiện theo phương thức đặt hàng; đơn giá đặt hàng làm nhiệm vụ quản lý, duy tu các công trình phòng chống thiên tai; đơn giá đặt hàng làm nhiệm vụ sản xuất, cung ứng, lưu trữ giống gốc giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý.

- Phương án giá rừng, giá cho thuê các loại rừng cụ thể tại địa phương; giá giống cây trồng (cây lâm nghiệp, cây ăn quvà cây công nghiệp dài ngày).

b) Phối hợp với Sở Tài chính:

- Tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá và hồ sơ kê khai giá hàng hóa, dịch vụ của các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật; vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; thóc, gạo tẻ thường của các tổ chức, cá nhân.

- Tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ kê khai giá đối với thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc thú y để tiêu độc, sát trùng, tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

c) Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường xây dựng đơn giá bồi thường về cây cối hoa màu và các chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính đối với Phương án giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại trường học theo hình thức giá cụ thể; Phương án giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tại trường học theo hình thức giá tối đa.

6. Sở Y tế:

a) Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính đối với Phương án giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại bệnh viện theo hình thức giá cụ thể; Phương án giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tại bệnh viện theo hình thức giá tối đa.

b) Chủ trì tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ: Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

c) Chủ trì tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.

7. Cục Thuế tỉnh:

Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính đối với:

a) Giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp;

b) Giá các loại phương tiện ôtô, xe máy và các loại máy móc thiết bị khác để tính lệ phí trước bạ theo quy định.

8. Sở Công thương:

a) Chủ trì tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ: Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

b) Chủ trì tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ: Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế.

c) Phối hợp với Sở Tài chính tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ đăng ký giá hàng hóa dịch vụ thực hiện bình ổn giá và hồ sơ kê khai giá hàng hóa dịch vụ trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp bình ổn giá của mặt hàng: Phân đạm urê, phân NPK; muối ăn; đường ăn; khí dầu mỏ hoá lng (LPG) đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo thẩm quyền.

9. Công an tỉnh:

Chủ trì xây dựng, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính đối với phương án giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các bãi trông giữ xe vi phạm hành chính theo hình thức giá cụ thể; Phương án giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tại các bãi trông giữ xe vi phạm hành chính theo hình thức giá tối đa.

10. Tổng biên tập Báo Hà Giang chủ trì xây dựng, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định giá bán báo cho các cơ quan Đảng bộ Đảng Công sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Phân công quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về Giá của UBND các huyện, thành phố.

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các quyết định giá của cấp có thẩm quyền trên địa bàn huyện, thành phố. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn:

a) Tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ đăng ký giá hàng hóa dịch vụ thực hiện bình ổn giá và hồ sơ kê khai giá hàng hóa dịch vụ trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp bình ổn giá của mặt hàng: Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế đối với các đơn vị, hộ gia đình thuộc huyện, thành phố quản lý.

b) Kiểm tra việc niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình thuộc huyện, thành phố quản lý.

2. Tổ chức thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá cả hàng hóa dịch vụ trên địa bàn huyện, thành phố theo quyết định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính.

3. Lập trình phương án giá, thẩm định giá một số loại tài sản sau:

a) Điều tra giá các loại đất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh quyết định theo khung giá quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Tham gia hội đồng xác định giá tài sản hàng hóa của các vụ án hình sự, dân s, hành chính kinh tế thuộc huyện, thành phố quản lý.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về giá theo quy định của pháp luật. Tiến hành điều tra chi phí sản xuất, lưu thông, giá mua, giá bán sản phẩm hàng hóa thuộc diện bình ổn giá, trợ giá theo kế hoạch của Sở Tài chính.

5. Xây dựng Phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng, dịch vụ trông giữ xe tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng, dịch vụ trông giữ xe tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể khối tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan, căn cứ quyết định thi hành.

2. Trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về UBND tỉnh (qua sở Tài chính) để nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTr. T
nh ủy;
- TTr.HĐND t
nh,
- Đoàn ĐBQH K14 tỉnh HG;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu VT- CVKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 757/QĐ-UBND năm 2017 phân công, công tác quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


765

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61