Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 756/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 756/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 756/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (Tờ trình số 332/TTr-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 707/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 17 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 756/QĐ-TTg ngày 17/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Phòng Quản lý Đào tạo đại học, Trường Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế;

02. Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế;

03. Ban Quản lý đời sống sinh viên và Ký túc xá, Trường Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế;

04. Bộ môn Bào chế, Trường Đại học Dược Hà Nội, Bộ Y tế;

05. Bộ môn Công nghiệp dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, Bộ Y tế;

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

06. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học Trần Quốc Kham, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế;

07. Tiến sĩ Phạm Ngọc Khái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế;

08. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học Phạm Văn Trọng, Trưởng khoa Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế;

09. Ông Đỗ Thanh Hoài, Trưởng phòng Phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế;

10. Tiến sĩ Y khoa Hoàng Năng Trọng, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo đại học, Trường Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế;

11. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vương Thị Hòa, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, Trường Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế;

12. Ông Đỗ Trọng Quyết, Trưởng bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế;

13. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Lê Thành Phước, Trưởng Bộ môn Hóa Đại cương - vô cơ, Trường Đại học Dược Hà Nội, Bộ Y tế;

14. Tiến sĩ Dược học Thái Nguyễn Hùng Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội, Bộ Y tế;

15. Tiến sĩ Dược học Trần Viết Hùng, Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Dược Hà Nội, Bộ Y tế;

16. Thạc sĩ Dược học Vương Văn Ảnh, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

17. Ông Nguyễn Ngọc Dĩnh, Trưởng Ký túc xá, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

18. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa Hứa Thị Ngọc Hà, Phó Trưởng Bộ môn Giải phẫu học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

19. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Hùng, Trưởng Bộ môn Giải phẫu học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

20. Thạc sĩ Kinh tế Trần Thị Minh Phương, Trưởng phòng Phòng Tài chính Kế toán, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

21. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa Nguyễn Sào Trung, Phó Trưởng khoa Khoa Y, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

22. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Chiến Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 756/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219