Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn, thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội

Số hiệu: 747/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 747/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN, THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐPHCTPBGDPL);

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của UBND thành phố về thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 01/08/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố tại tờ trình số: 109/TT-STP ngày 21/1/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn thay thế thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội như sau:

1. Phó Chủ tịch Hội đồng

Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội làm Phó Chủ tịch Hội đồng thay bà Trương Thị Nga đã nghỉ hưu

2. Các thành viên

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố thay bà Nguyễn Minh Hà đã nghỉ hưu.

- Bà Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố thay bà Vũ Thùy Lan đã nghỉ hưu.

- Ông Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội thay ông Ngọ Duy Hiểu do chuyển công tác.

- Ông Vũ Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thay ông Cao Ngọc Thắng, Trưởng ban biên tập chương trình, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.

- Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thay ông Đoàn Hoài Vĩnh do công việc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TP;
- Đ.c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- Các phòng VX, TH, NC;
- Lưu: VT, Vxh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn, thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.576

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102