Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban thi đua - khen thưởng do tỉnh Gia Lai ban hành

Số hiệu: 74/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 19/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 19 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ về Quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện văn số 3499/BNV-TCBC ngày 29/11/2005 của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quy định tổ chức làm công tác Thi đua - Khen thưởng;

- Căn cứ Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 12/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX, kỳ họp thứ 7;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Pleiku để hoạt động công tác.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện theo Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ về Quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng và theo hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh:

1. Lãnh đạo: Trưởng ban và Phó trưởng ban;

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Văn phòng - Thanh tra;

b) Phòng nghiệp vụ.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức và phòng chuyên môn trực thuộc.

3. Biên chế Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh được phân bổ hàng năm theo quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Giám đốc các Sở, Trưởng các Ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban thi đua - khen thưởng do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.750

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104