Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 72/QĐ-UB năm 1988 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 118/CT về triển khai đợt vận động các cơ sở kinh tế quốc doanh tổ chức lại sản xuất kinh doanh và thực hiện hạch toán kinh tế theo yêu cầu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 72/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp
Ngày ban hành: 07/05/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 72/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 118/CT NGÀY 23-4-1988 CỦA CHỦ TỊCH HĐBT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983 ;
- Căn cứ Chỉ thị số 118/CT ngày 23-4-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ;
- Xét tình hình cụ thể của thành phố và khả năng cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 118/CT ngày 23-4-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về triển khai đợt vận động các cơ sở kinh tế quốc doanh tổ chức lại sản xuất kinh doanh và thực hiện hạch toán kinh tế theo yêu cầu. Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí sau :

1. Đồng chí Phan Văn Khải – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban.

2. Đồng chí Lê Khắc Bình – Phó Chủ tịch UBND thành phố.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Huấn – Phó Chủ tịch UBND TP.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Ẩn – Trưởng ban Kinh tế Thành ủy.

5. Đồng chí Nguyễn Thành Sang – Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố.

6. Đồng chí Lê Quang Trương – Giám đốc Sở Tài chánh.

7. Đồng chí Trang Sĩ Liêm – Giám đốc Ngân hàng TP.

8. Đồng chí Bùi Phước Đức – Phó Chủ nhiệm UBKH TP.

9. Đồng chí Lê Ngọc Huệ - Cục trưởng Cục thống kê TP.

Điều 2: Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Tổ chức phổ biến để các ngành và các cấp liên quan quán triệt nội dung và các bước cần tiến hành đợt vận động nêu trong Chỉ thị số 118/CT.

- Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ở thành phố và tổ chức việc chỉ đạo thực hiện.

- Theo dõi chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị được chọn là đơn vị điểm trong việc triển khai đợt vận động của thành phố.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết đợt vận động để kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhằm rút ra được những vấn đề cần đổi mới trong việc quản lý sản xuất, kinh doanh của thành phố.

Điều 3: Các đồng chí Chánh văn phòng UBND -Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo (nêu ở điều 1) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72/QĐ-UB năm 1988 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 118/CT về triển khai đợt vận động các cơ sở kinh tế quốc doanh tổ chức lại sản xuất kinh doanh và thực hiện hạch toán kinh tế theo yêu cầu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.757

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243