Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 7052/QĐ-UBND năm 2016 về chấp thuận thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

Số hiệu: 7052/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 22/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7052/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp; Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 481-TB/TU ngày 02/12/2016 Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nội dung thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3058/TTr-SNV ngày 16/12/2016 về việc chấp thuận thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã, cụ thể như sau:

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án, Ban quản lý xây dựng công trình công ích, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu giãn dân phố cổ và Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Hoàn Kiếm;

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Hai Bà Trưng;

3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Ban bồi thường Giải phóng mặt bng quận Ba Đình;

4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Ban bồi thường Giải phóng mặt bng quận Đng Đa;

5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây quận Tây H;

6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án quận Thanh Xuân;

7. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án quận Cầu Giấy;

8. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Ban quản lý Khu công nghiệp quận Hoàng Mai;

9. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án quận Long Biên;

10. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm;

11. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp quận Bắc Từ Liêm;

12. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Thanh Trì;

13. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Gia Lâm;

14. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đông Anh;

15. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án huyện Sóc Sơn;

16. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án huyện Ba Vì;

17. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây trên cơ sở tổ chức lại Ban Đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây;

18. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Thạch Thất;

19. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phúc Thọ trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Phúc Thọ;

20. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đan Phượng;

21. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hoài Đức;

22. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Quốc Oai;

23. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Chương Mỹ;

24. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban quản lý dự án khu đô thị MLao và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp quận Hà Đông;

25. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Oai trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Thanh Oai;

26. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Thường Tín;

27. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ng Hòa trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ng Hòa;

28. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Phú Xuyên;

29. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức;

30. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng và Ban quản lý dự án xây dựng hạ tầng đất dịch vụ huyện Mê Linh.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kinh phí hoạt động và mối quan hệ công tác:

1. Vị trí:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là ban quản lý dự án) là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý dự án chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND các quận, huyện, thị xã; và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của sở, ban, ngành có liên quan.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kinh phí hoạt động, mối quan hệ công tác của ban quản lý dự án: thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 17 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; các quy định liên quan về bồi thường giải phóng mặt bằng, phát triển cụm công nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Ban: gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Xây dựng ban hành và theo các quy định của pháp luật; việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đi với Giám đc, Phó Giám đc thực hiện theo quy định của pháp luật;

2. Kế toán trưởng: do Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã bổ nhiệm trên cơ sở tuyển chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn kế toán trưởng theo quy định của pháp luật;

3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: do Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã quyết định đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

Điều 4. Biên chế

Biên chế của Ban Quản lý dự án là biên chế sự nghiệp trong tổng số biên chế sự nghiệp của UBND quận, huyện, thị xã được UBND Thành phố phân bổ hàng năm. Trước mắt, biên chế của Ban quản lý dự án là tổng số biên chế đã giao cho các đơn vị.

Trong quá trình hoạt động, căn cứ nhu cầu công việc thực tế và khả năng tài chính, Giám đốc Ban quản lý dự án được quyền ký hợp đồng lao động, hợp đồng thuê, khoán công việc để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ:

a. Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này;

b. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc rà soát, chuyển giao số lượng người làm việc (biên chế viên chức), hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công chức, viên chức và người lao động từ các đơn vị tổ chức lại, sáp nhập về Ban quản lý dự án.

2. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã:

a. Căn cứ Quyết định này, ban hành Quyết định thành lập và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án theo thm quyền quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng;

b. Xác định trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án sau khi tổ chức lại, sáp nhập. Tổ chức thực hiện việc sáp nhập, bàn giao giữa các đơn vị về cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, con người, các vấn đề khác liên quan theo đúng quy định hiện hành;

c. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Ban Quản lý dự án theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố; thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức quản lý trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo đúng Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đi với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy;

d. Chỉ đạo Ban quản lý dự án đăng ký năng lực hoạt động với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 16/2016/TT-BXD.

đ. Rà soát sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, tạo điều kiện để công chức, viên chức thuyên chuyển, luân chuyển đến những vị trí việc làm phù hợp. Đối với lao động hợp đồng do các đơn vị tự ký, khi tiến hành sáp nhập phải chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

e. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

g. Xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định cơ chế tài chính của Ban Quản lý dự án trình UBND Thành phố xem xét quyết định.

3. Giám đốc Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thực hiện tổng hợp tài sản, tài chính, công nợ (nếu có) các đơn vị tổ chức lại, sáp nhập để bàn giao về Ban quản lý dự án; Hướng dẫn Ban quản lý dự án điu chỉnh, bổ sung ngun tài chính từ các đơn vị tổ chức lại, sáp nhập đang quản lý sử dụng theo đúng quy định của Luật Ngân sách và xây dựng phương án cơ chế tự chủ về tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch sử dụng ngun kinh phí hoạt động thường xuyên và ngun vn đầu tư phát triển Ban quản lý dự án theo kế hoạch hoạt động trong những năm tiếp theo.

5. Giám đốc Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ tài liệu và chuyển giao trụ sở, các công trình xây dựng từ các đơn vị tổ chức lại, sáp nhập về Ban quản lý dự án quản lý.

6. Các cơ quan đơn vị nêu tại khoản 1,2,3,4 Điều này có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đến hết ngày 31/01/2017. Trong thời hạn bàn giao các đơn vị tổ chức lại, sáp nhập được tiếp tục sử dụng con dấu theo quy định.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, huyện, thị xã có tên tại Điều 1 Quyết định này; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Các Bộ: Nội vụ, Xây dựng, Công thương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Công an Thành phố;
- BHXH Thành phố;

- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- VP UBND TP: PCVP
P.V.Chiến, P.C.Công, NC, TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, SNV(5b
n).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7052/QĐ-UBND năm 2016 về chấp thuận thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.613

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177