Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 70/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 25/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN PHƯỜNG-THỊ TRẤN VĂN HÓA NĂM 2004

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thông tin-cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố tại Tờ trình số 525/TTr-SVHTT ngày 15 tháng 3 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn phường- thị trấnVăn hóa năm 2004 ( nội dung đính kèm ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các phường-thị trấn và các thành viên Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành Ủy
- Ban VHXH-HĐND thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP  
- Các đoàn thể thành phố
- BCĐ TDĐK XDĐS Văn hóa xã
- Báo , Đài
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Tổ VX
- Lưu (VX/T)

 

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

  

 

TIÊU CHUẨN

PHƯỜNG VĂN HÓA-THỊ TRẤN VĂN HÓA NĂM 2004
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2004/QĐ-UB ngày 25/3/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. TIÊU CHUẨN CỤ THỂ :

1. Hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh về kinh tế-xã hội được quận-huyện phân bổ.

2. Có 80% Khu phố của phường-thị trấn được công nhận là Khu phố Văn hóa (số khu phố còn lại phải đạt tiêu chuẩn xuất sắc).

3. 100% hộ dân đăng ký xây dựng Gia đình Văn hóa, trong đó ít nhất 85% Hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa.

4. Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường – Thị trấn văn hóa phải có chương trình công tác tháng, qúy, 6 tháng và năm, tổ chức giao ban định kỳ với các Ban chủ nhiệm Khu phố Văn hóa, Đơn vị Văn hóa, Công sở Văn minh-Sạch đẹp -An toàn.

5. Vận động 80% các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường-thị trấn đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, trong đó có ít nhất 60% đơn vị được xét công nhận, 100% công sở đạt tiêu chuẩn Công sở Văn minh– Sạch đẹp– An toàn.

6. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Phường – Thị trấn: Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và xuất sắc.

7. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền,vận động nhân dân tích cực tham gia tốt Chỉ thị 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ; thực hiện tốt Trật tự kỷ cương-Nếp sống văn minh đô thị; thực hiện cải cách hành chính; chương trình mục tiêu “3 giảm” ; Phường- Thị trấn được công nhận là phường-thị trấn đã giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, cơ bản không còn người nghiện ma túy trên địa bàn (so sánh với năm trước), tổ chức tốt công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra tình trạng cháy, nổ trên địa bàn.

8. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chương trình an sinh xã hội do thành phố và quận-huyện phát động; không để tái nghèo, không còn nhà rách nát ; từng bước giảm nghèo theo tiêu chí mới của thành phố ; đường phố văn minh trật tự, cảnh quan sạch đẹp; không còn tình trạng ứ đọng nước và rác trên địa bàn, thực hiện tốt vệ sinh môi trường.

9. Các tiêu chí về thiết chế văn hóa :

9.1. Có Nhà Văn hóa phường-thị trấn (hoặc địa điểm sinh hoạt có qui mô phù hợp) để tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao phục vụ nhân dân trong Phường – Thị trấn, trong đó có Phòng Truyền thống để trưng bày hình ảnh, hiện vật truyền thống của Phường – Thị trấn; Có tổ chức sinh hoạt chuyên đề và giới thiệu truyền thống của Phường – Thị trấn cho nhân dân biết, nhất là cho thanh-thiếu niên địa phương.

9.2. Có ít nhất một đội văn nghệ, một đội thể thao (tổ chức giao lưu biểu diễn thi đấu trong những dịp lễ tết) và có ít nhất 06 câu lạc bộ đội nhóm sinh hoạt thường xuyên. Các đội văn nghệ và thể thao tham dự thường xuyên các cuộc thi và có đạt giải trong các hội thi cấp Quận.

9.3. Có tủ sách trên 1.000 quyển trong đó phải có sách pháp luật (tổ chức luân chuyển sách và bổ sung sách mới phục vụ công chúng).

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN PHƯỜNG-THỊ TRẤN VĂN HÓA :

1. Nếu vi phạm một trong các tiêu chuẩn trên, sẽ không được công nhận là Phường –Thị trấn Văn hóa.

2. Danh hiệu Phường –Thị trấn Văn hóa được Ban Chỉ Đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố xem xét công nhận hàng năm, trên cơ sở đề nghị của Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận sau khi đã tổ chức kiểm tra Phường –Thị trấn thực hiện các tiêu chuẩn trên.

3. Hàng năm Ban Chỉ Đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố sẽ nghiên cứu điều chỉnh sửa, bổ sung tiêu chuẩn này cho phù hợp với tình hình mới, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/2004/QĐ-UB ban hành Tiêu chuẩn Phường-Thị trấn Văn hóa ngày 25/03/2004 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.215

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!