Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69-HĐBT năm 1983 sửa đổi tổ chức trực thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 69-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 09/07/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69-HĐBT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 69-HĐBT NGÀY 9-7-1983 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TỔ CHỨC TRỰC THUỘC UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và trưởng ban Ban tổ chức Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Sửa đổi, bổ sung các tổ chức trực thuộc Uỷ ban kế hoạch Nhà nước như sau:

1. Đổi tên Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân ngắn hạn thành Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân.

2. Giải thể Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn để thành lập viện nghiên cứu kế hoạch dài hạn.

3. Chuyển Viện nghiên cứu kế hoạch hoá và quản lý thành Viện nghiên cứu kế hoạch hoá.

4. Chuyển Viện nghiên cứu các phương pháp toán kinh tế trong kế hoạch hoá và quản lý kinh tế thành trung tâm tính toán.

5. Sát nhập Vụ kế hoạch cân đối và phân phối vốn đầu tư cơ bản vào Vụ kế hoạch xây dựng và công nghiệp xây dựng gọi là Vụ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

6. Sát nhập Vụ kế hoạch công nghiệp dầu khí và địa chất vào Vụ kế hoạch công nghiệp nặng gọi là Vụ kế hoạch công nghiệp A.

7. Sát nhập Vụ kế hoạch lâm nghiệp vào Vụ kế hoạch nông nghiệp gọi là Vụ kế hoạch nông, lâm nghiệp.

8. Thành lập Vụ định mức kinh tế - kỹ thuật.

9. Thành lập Vụ tổng hợp kế hoạch khoa học kỹ thuật.

10. Thành lập Vụ tổng hợp kế hoạch kinh tế Việt -Lào-Cam-pu-chia (gọi tắt là vụ kế hoạch C,K).

Điều 2.- Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước quy định cụ thể chức năng, nhiệm vu, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của các tổ chức nói ở điều 1.

Điều 3.- Các vụ do một vụ trưởng phụ trách và có một số phó vụ trưởng giúp việc; các viện do một viện trưởng phụ trách và có một số phó viện trưởng giúp việc.

Điều 4.- Bãi bỏ những điều quy định trong các văn bản sau đây của Hội đồng Chính phủ:

- Các điểm 1,3,4,12,13,17,18,19 (đoạn 4) điều 5 của bản điều lệ ban hành kèm theo nghị định số 49-CP ngày 25-3-1974 của Hội đồng Chính phủ.

- Điều 1 quyết định số 174-CP ngày 8-9 -1975. - Điều 1 quyết định số 155-CP ngày 11-4-1981.

Điều 5.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69-HĐBT năm 1983 sửa đổi tổ chức trực thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.032
DMCA.com Protection Status