Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69/2006/QĐ-UBND về chia tách tổ dân phố thuộc thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 69/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng
Ngày ban hành: 07/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2006/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 07 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH TỔ DÂN PHỐ THUỘC THỊ TRẤN CHƯ TY, HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

- Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UB ngày 20/5/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định tạm thời việc thành lập, sáp nhập, chia tách và đặt tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;

- Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ tại tờ trình số 41/TT-UBND ngày 21/8/2006 về việc chia tách tổ dân phố thuộc thị trấn Chư Ty;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chia tổ dân phố 3 thuộc thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ thành 03 tổ dân phố là tổ dân phố 3, tổ dân phố 8 và tổ dân phố 9:

a. Tổ dân phố 3 (mới): gồm 188 hộ, 782 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 8(đường Lê Lợi và đường đất) và thôn Trol Đeng (ruộng lúa); phía Tây giáp tổ dân phố 9 (đường Trần Phú, đường Tăng Bạt Hổ và đường mòn); phía Nam giáp xã Ia Kriêng; phía Bắc giáp tổ dân phố 4 (đường Quang Trung).

b. Tổ dân phố 8: gồm 199 hộ, 823 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 2 (đường Kpă KLơng); phía Tây giáp tổ dân phố 3 (đường Lê Lợi và đường đất); phía Nam giáp xã Ia Kriêng; phía Bắc giáp tổ dân phố 4 (đường Quang Trung).

c Tổ dân phố 9: gồm 204 hộ, 885 nhân khẩu.

Địa giới: phía Đông giáp tổ dân phố 3 (đường Trần Phú, đường Tăng Bạt Hổ và đường mòn); phía Tây giáp tổ dân phố 6 (suối Ia Tô); phía Nam giáp xã Ia Kriêng; phía Bắc giáp tổ dân phố 4 (đường Quang Trung).

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ có trách nhiệm hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty triển khai thực hiện, sớm ổn định tổ chức, nhân sự và mọi hoạt động của khu dân cư.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chư Ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/2006/QĐ-UBND về chia tách tổ dân phố thuộc thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.505
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.16.12