Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/2003/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung một số thành viên Ban chỉ đạo dự án xây dựng thuỷ điện Sơn La

Số hiệu: 67/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 11/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2003/QĐ-UB

Sơn La, ngày 11 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN XÂY DỰNG THUỶ ĐIỆN SƠN LA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (Sửa đổi) ngày 21/ 06/ 1994;

Căn cứ Quyết định số: 108/QĐ-TTg ngày 23/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về di dân tái định canh định cư dự án nhà máy thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số: 19/NQ-BCS ngày 30/3/2003của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về kết quả phiên họp thứ 26;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo dự án xây dựng thuỷ điện tỉnh Sơn la gồm các ông, bà:

1. Ông Đỗ Ngọc Mạc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án di dân, tái định cư xây dựng thuỷ điện Sơn La và dự án di chuyển dân vùng ngập lòng hồ Sông Đà tỉnh Sơn la (giai đoạn 2002-2005) để ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo:

1. Ông Trưởng Ban Quản lý các dự án cụm công nghiệp và khu đô thị mới.

2. Ông Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

3. Ông Tổng Biên tập báo Sơn la.

4. Ông Lê Minh Tiến-Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo dự án xây dựng thuỷ điện tỉnh Sơn la phân công.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ,
- BCĐ TĐCĐC - C. phủ
- Ban TV-TU, để báo
- TT HĐND-UBND tỉnh, cáo
- Như điều 2,
- Lưu VP UB-TCCQ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Hà Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2003/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung một số thành viên Ban chỉ đạo dự án xây dựng thuỷ điện Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78