Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 658/2007/QĐ-UBND phân loại đơn vị hành chính các xã thuộc huyện Phú Hòa do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 658/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Ngọc Chi
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TNH P YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 658/2007/-UBND

Tuy a, ngày 10 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC XÃ THUỘC HUYỆN PHÚ HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật T chc HĐND và UBND đã được Quc hội nưc Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Ngh định s 159/2005/-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 ca Chính ph vphân loi đơn v hành chính xã, phưng, th trn;

Xét T trình s 16/TTr-UBND ngày 16/01/2007 ca UBND huyện Phú Hòa vvic đ nghphê duyệt kết qu phân loại đơn v hành chính cp xã;

Theo Thông báo s 91/BCSĐ ngày 19/3/2007 ca Ban Cán s Đng UBND tnh v kết lun ca Ban Cán s Đng UBND tnh tại cuc họp ngày 16/3/2007 và đngh ca Giám đốc Sở Ni v Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân loại đơn v hành chính các xã thuc huyện Phú a, tnh Phú Yên như sau:

- Loi I: 06 xã (xã Hòa An, Hòa Thng, Hòa Tr, Hòa Đnh Đông, Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bc);

- Loi II: 02 xã (xã Hòa Đnh Tây, Hòa Hội);

- Loi III: Không.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đc Sở Nội v, Ch tch UBND huyện Phú a, Th trưng các quan, đơn v liên quan chu tch nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết đnh này hiệu lc kt ngày ./.

 

 

TM. U BAN NHÂN N
CHỦ TCH
Phm Ngọc Chi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 658/2007/QĐ-UBND phân loại đơn vị hành chính các xã thuộc huyện Phú Hòa do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.944
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236