Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65-CT năm 1990 thành lập Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 65-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 05/03/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 65-CT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN HOÁ HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN, VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam (công văn số 544-VKH/TT ngày 30-3-1989 và công văn số 579-VKH/TCCB ngày 4-4-1989) và ý kiến Ban Tổ chức của Chính phủ (công văn số 125-TCCP ngày 5-5-1989), Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (công văn số 57-THKH ngày 12-1-1990).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập các Viện sau đây trực thuộc Viện khoa học Việt Nam:

1- Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên trên cơ sở trung tâm hoá học các hợp chất thiên nhiên.

2- Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật trên cơ sở trung tâm sinh thái và tài nguyên sinh vật.

Điều 2. Mỗi Viện do một Viện trưởng phụ trách, giúp việc Viện trưởng có từ 1 đến 2 Phó viện trưởng.

Điều 3. Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, và Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật.

Điều 4. Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65-CT năm 1990 thành lập Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.211.239