Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 644/1998/QĐ-UB về định mức tạm thời về sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ phụ trên xe ô tô con do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 644/1998/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Trần Quang Vinh
Ngày ban hành: 27/06/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/1998/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 27 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH ĐỊNH MỨC TẠM THỜI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU VÀ DẦU MỠ PHỤ TRÊN Ô TÔ CON

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

- Căn cứ điều 41 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 05/7/1994;

- Căn cứ Pháp Lệnh “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” ngày 26 tháng 02 năm 1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;

Xét đề nghị của Liên sở Giao thông vậnt ai - Tài chính - Vật giá tại tờ trình số 317/TT-lS ngày 25 tháng 6 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này: Định mức tạm thời về sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ phụ trên xe ô tô con.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 1998 và được áp dụng thống nhất cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ
- Như điều 3
- Lưu VT

TM.UBND TỈNH KON TUM
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 644/1998/QĐ-UB về định mức tạm thời về sử dụng nhiên liệu và dầu mỡ phụ trên xe ô tô con do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41