Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 64/2001/QĐ-UB về việc Thành lập các Phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Quận, Huyện do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 64/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 16/08/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

''VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Thực hiện Nghị định số 12/2001/NĐ- CP ngày 27-03-2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; hướng dẫn số 72/BTCCBCP- TCCB ngày 5-4-2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ thực hiện Nghị định số 12/2001/NĐ-CP của Chính phủ.
Thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước và tinh giảm biên chế hành chính của UBND Thành phố Hà nội.
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I:Thành lập các Phòng chuyên môn thuộc UBND Quận, Huyện như sau:

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân  trên cơ sở đổi tên Văn phòng Uỷ ban nhân dân và sáp nhập phòng Tư pháp vào Văn Phòng Uỷ ban nhân dân (gồm: Văn phòng phục vụ chung cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Tiếp dân; Thi đua- Khen thưởng; Tôn giáo; Tư pháp).

2. Phòng Kế hoạch- Kinh tế ( đối với quận); Phòng kế hoạch- Kinh tế và phát triển nông thôn (đối với huyện) trên cơ sở hợp nhất Phòng kế hoạch và đầu tư với Phòng kinh tế ( đối với quận); với Phòng Kinh tế và phát triển nông thôn (đối với huyện).

3. Phòng địa chính- Nhà đất và đô thị trên cơ sở hợp nhất Phòng địa chính- Nhà đất với Phòng Quản lý đô thị.

4. Uỷ Ban Dân số- gia đình và trẻ em  trên cơ sở hợp nhất Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hoá gia đình với Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

5. Phòng Văn hoá- Thông tin và Thể dục Thể thao  trên cơ sở chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước từ Trung Tâm Thể dục thể thao về Phòng Văn hoá- Thông tin.

6. Phòng Tổ chức chính quyền:

7. Phòng Lao động- Thương binh xã hội:

8. Thanh tra Nhà nước

9. Phòng Tài chính- Vật giá

10. Phòng Giáo dục- Đào tạo

Điều II:  Phòng là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Quận, Huyện và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở, Ngành Thành phố.

Phòng có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Các Phòng sau được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước:

+ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

+ Phòng Tài chính- Vật giá.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Phòng Lao động và Thương binh xã hội.

+ Uỷ ban Dân số - Gia đình và trẻ em.

Điều III:  Tổ chức bộ máy của phòng: Phòng có 01 Trưởng phòng, từ 1 đến 2 Phó Trưởng phg và một số chuyên viên, cán sự.

- Biên chế của Phòng do UBND Quận, Huyện quy định trên cơ sở tổng biên chế quản lý nhà nước của UBND Quận, Huyện được UBND Thành phố giao hàng năm.

Điều IV: Giao Ban Tổ chức chính quyền Thành phố cùng với các Sở, Ngành thành phố xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn thuộc UBND Quận, Huyện trình UBND Thành phố ban hành.

Điều V:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều VI: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố và Chủ tịch UBND Quận, Huyện thi hành quyết định này ./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng
 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 64/2001/QĐ-UB về việc Thành lập các Phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Quận, Huyện do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.483

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253