Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 615/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Ca-ta về hợp tác phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học – kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 615/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

Số: 615/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG ỦY BAN HỖN HỢP VIỆT NAM – CA-TA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC – KỸ THUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Để thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế; thương mại, văn hóa và khoa học – kỹ thuật với Nhà nước Ca-ta;
Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Ca-ta về hợp tác phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học – kỹ thuật với thành phần như sau:

- Chủ tịch Phân ban: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Thư ký Phân ban: Chuyên viên cấp Vụ thuộc Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ;

- Các thành viên thường trực là đại diện (cấp Vụ) các Bộ và (cấp Phòng) các cơ quan sau:

Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Ngoại giao; Bộ công thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể dục và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Tổng Công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn nhà nước.

Điều 2. Chủ tịch Phân ban được quyền chỉ định số thành viên tham gia tùy theo nội dung cụ thể của từng kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp và cử bộ phận giúp việc tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch và các thành viên Phân ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức hoạt động của Phân ban phù hợp với Quyết định số 258/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan nganh Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng Công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn NN;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (2)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 615/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Ca-ta về hợp tác phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học – kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30