Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Chỉ thị thuộc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn

Số hiệu: 61/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 12/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Chỉ thị số: 28/CT-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 01/TTr-SNN ngày 03 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Chỉ thị thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cụ thể như sau:

1. Chỉ thị số: 34/1998/CT-UBND ngày 08 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nạn chặt phá, đào gốc, rễ gù hương để trưng cất tinh dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Chỉ thị số: 22/2000/CT-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường quản lý, kiểm tra việc khai thác, vận chuyển và sử dụng gỗ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3. Chỉ thị số: 23/2000/CT-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổng điều tra đàn gia súc, gia cầm, điều tra mô hình kinh tế trang trại và trồng cây phân tán trong nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

4. Chỉ thị số: 25/2000/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc cấm săn bắt, vận chuyển, buôn bán, nuôi giữ, kinh doanh động vật hoang dã.

5. Chỉ thị số: 14/2003/CT-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

6. Chỉ thị số: 13/2005/CT-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai tiêm phòng vcxin phòng dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

7. Chỉ thị số: 14/2005/CT-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp.

8. Chỉ thị số: 06/2006/CT-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

9. Chỉ thị số: 14/2006/CT-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai tháng hành động vệ sinh tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường phòng chống dịch cúm gia cầm.

10. Chỉ thị số: 18/2006/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tăng cường các biện pháp chống chặt phá rừng, phòng và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

11. Chỉ thị số: 19/2006/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và lở mồm, long móng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

12. Chỉ thị số: 11/2011/CT-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tăng cường chỉ đạo nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

13. Chỉ thị số: 12/2012/CT-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 bãi bỏ các Chỉ thị thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.014

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!