Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 605/2006/QĐ-BCN về việc thành lập Ban chỉ đạo Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp thuộc khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển lĩnh vực Môi trường Việt Nam - Đan Mạch do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 605/2006/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 605/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO HỢP PHẦN SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP THUỘC KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - ĐAN MẠCH  

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch được ký ngày 17/12/2004 về Hợp tác phát triển trong lĩnh vực môi trường;
Căn cứ Công văn số 1179/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/8/2005 về việc Phê duyệt Hợp phần “Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ;
Căn cứ Văn kiện Hợp phần “Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp” đã được ký giữa Bộ Công nghiệp và Đại Sứ Quán Đan Mạch ngày 21/9/2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Hợp phần “Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp” do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Thúy làm trưởng ban và các đồng chí thành viên có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ triển khai thực hiện “Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp” theo nội dung Hiệp định Hợp tác đã được hai Chính phủ ký kết và Văn kiện Hợp phần được ký giữa Bộ Công nghiệp và Đại Sứ quán Đan Mạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các Bộ LĐTB&XH, Y tế, TN&MT, KH&ĐT, Xây dựng, Thủy sản, NN&PTNT,
- Các UBND tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Nam, Nghệ An,
- Văn phòng hỗ trợ Chương trình (PSO)
- Lưu VT, KHCN

BỘ TRƯỞNG 
Hoàng Trung Hải

 

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO HỢP PHẦN SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo quyết định số 605/2006/QĐ-BCN, ngày 15 tháng 3 năm 2006) 

TT

Họ và Tên

Chức vụ và nơi công tác

Vị trí trong Ban chỉ đạo

1

Nguyễn Xuân Thúy

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp

Trưởng ban chỉ đạo

2

Đặng Tùng

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Công nghiệp

Phó Trưởng ban chỉ đạo

3

Nguyễn Ngọc Hải

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Thành viên Ban chỉ đạo

4

Huỳnh Khánh Toàn

Giám đốc Sở Công nghiệp Quảng Nam

Thành viên Ban chỉ đạo

5

Trần Khang

Phó Giám đốc Sở Công nghiệp Nghệ An

Thành viên Ban chỉ đạo

6

Nguyễn Mạnh Tiêu

Phó Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Thành viên Ban chỉ đạo

7

Phạm Gia Lượng

Phó Cục Trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thành viên Ban chỉ đạo

8

Nguyễn Thị Hồng Tú

Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Bộ Y tế

Thành viên Ban chỉ đạo

9

Phùng Văn Vui

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành viên Ban chỉ đạo

10

Trần Đông Phong

Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, Bộ kế hoạch và đầu tư

Thành viên Ban chỉ đạo

11

Bạch Quốc Khang

Cục trưởng Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên Ban chỉ đạo

12

Nguyễn Trung Hòa

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Xây dựng

Thành viên Ban chỉ đạo

13

Đỗ Văn Nam

Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Thủy sản

Thành viên Ban chỉ đạo

14

Nguyễn Văn Thanh

Chuyên viên chính Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Công nghiệp

Thư ký Ban chỉ đạo

Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo, gồm có:

1. Nguyễn Thị Lâm Giang

Chuyên viên Vụ KHCN - Tổ trưởng

2. Võ Huỳnh Nga

Chuyên viên Vụ KHCN

3. Trần Minh

Chuyên viên Vụ KHCN

4. Trần Việt Hòa

Chuyên viên Vụ KHCN

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 605/2006/QĐ-BCN về việc thành lập Ban chỉ đạo Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp thuộc khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển lĩnh vực Môi trường Việt Nam - Đan Mạch do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.263
DMCA.com Protection Status