Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 60-HĐBT năm 1982 bổ sung nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo phân bổ lao động và dân cư Trung ương do Hội đồng Bộ Trường ban hành

Số hiệu: 60-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 01/04/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 60-HĐBT NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 1982 BỔ SUNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÂN BỐ LAO ĐỘNG VÀ DÂN CƯ TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 226-CP ngày 1-6-1981 về việc thành lập Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng trong hội nghị Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 1 năm 1982;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay bổ sung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương như sau:

Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương chịu trách nhiệm giúp Hội đồng bộ trưởng thống nhất quản lý công tác phân bố lao động và dân cư, xây dựng các vùng kinh tế mới của các địa phương, cụ thể là:

1. Dựa vào quy hoạch phân vùng kinh tế và quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, văn hoá để đôn đốc và chủ trì phối hợp các ngành, các địa phương xác định các địa bàn kinh tế mới, làm cơ sở cho việc bố trí kế hoạch 5 năm và hàng năm.

2. Trên cơ sở phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước 5 năm và hàng năm, hướng dẫn các Bộ, Tổng cục, các địa phương lập dự án kế hoạch phân bố lao động, dân cư và xây dựng các vùng kinh tế mới; Tổng hợp các dự án đó gửi Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để đưa vào kế hoạch chung trình Hội đồng bộ trưởng xét duyệt.

3. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho các địa phương, thống nhất quản lý việc thực hiện vốn đầu tư, vật tư, lương thực do trung ương trợ cấp cho địa phương để xây dựng các vùng kinh tế mới; đôn đốc việc quyết toán thực hiện kế hoạch đầu tư; kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn đầu tư theo chế độ Nhà nước quy định.

4. Đôn đốc, chủ trì phối hợp với các Bộ, các ngành hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất, đời sống và xây dựng khu dân cư trên các địa bàn kinh tế mới.

Điều 2.- Bộ máy chuyên trách giúp Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương gồm các bộ phận sau đây:

1. Vụ kế hoạch và quy hoạch.

2. Vụ chính sách và đời sống.

3. Văn phòng, và một số phái viên kiểm tra.

Điều 3.- Giải thể Tổng cục khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới thuộc Bộ Nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ và phương tiện đang làm công tác này sang Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương phụ trách.

Điều 4.- Các Bộ, Tổng cục quản lý sản xuất có nhiệm vụ khai hoang xây dựng các vùng kinh tế mới tuỳ theo khối lượng công việc cần thiết mà tổ chức bộ máy chuyên trách giúp bộ trưởng, tổng cục trưởng quản lý công tác này.

Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương hướng dẫn cụ thể về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư địa phương.

Điều 5.- Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư ở các cấp được sử dụng con dấu riêng và có tài khoản tại ngân hàng.

Quỹ lương của bộ máy giúp việc chỉ đạo phân bố lao động và dân cư các cấp không lấy vào quỹ lương các cơ quan hành chính, mà lấy vào kinh phí sự nghiệp kinh tế mới.

Điều 6.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng các Bộ, chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng có liên quan và trưởng ban Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 60-HĐBT năm 1982 bổ sung nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo phân bổ lao động và dân cư Trung ương do Hội đồng Bộ Trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.022
DMCA.com Protection Status