Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 599-QĐ năm 1990 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ văn hoá- Thông tin- Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 599-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch Người ký: Trần Hoàn
Ngày ban hành: 20/08/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 599-QĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA THANH TRA BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ quyết định số 244-NQ-HĐNN ngày 31 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập Bộ văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch.
Căn cứ Pháp lệnh thanh tra của Hội đồng Nhà nước ngày 1 tháng 4 năm 1990.
Căn cứ quyết định số 138-TC-QĐ ngày 11 tháng 6 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch về việc thành lập Thanh tra Bộ.
Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh tra Bộ là cơ quan giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng thanh tra trong công tác quản lý Nhà nước về các ngành văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước .

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Bộ ngoài quy định của Pháp lệnh thanh tra Nhà nước, còn có nhiệm vụ:

1. Lập kế hoạch hàng năm thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Bộ: phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trên phạm vi cả nước về văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch nhằm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và tăng cường hiệu lực bộ máy quản lý, nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

2. Tổ chức, hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh thanh tra và nghiệp vụ thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.

3. Nghiên cứu, phát hiện và đề xuất biện pháp ngăn ngừa các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sau mỗi cuộc thanh tra phải có văn bản kết luận với đơn vị, cá nhân được thanh tra và kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý theo quy định của Pháp lệnh thanh tra.

Tạm đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ kiến nghị không đúng về việc giải quyết xử lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Điều 3. Thanh tra Bộ có: Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và các Thanh tra viên.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, được giao, đồng chí Chánh thanh tra xây dựng quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác của Thanh tra Bộ trình Bộ trưởng xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các đồng chí: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh thanh tra Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Hoàn

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 599-QĐ năm 1990 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ văn hoá- Thông tin- Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7