Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 584/2003/QĐ-TTg về việc cử Uỷ viên Uỷ Ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 584/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 28/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 584/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ UỶ VIÊN UỶ BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.
Căn cứ Quyết định số 61/2000/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ Ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;
Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2000 về việc bổ nhiệm các thành viên Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 3408/TC/TCCB ngày 11 tháng 4 năm 2003; Bộ Văn hoá - Thông tin tại Công văn số 1490/VHTT-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2003; Bộ Tư pháp tại Công văn số 23/BTP-TCCB ngày 05 tháng 3 năm 2003, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1014/BNN-TCCB ngày 05 tháng 5 năm 2003; Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tại Công văn số 401/DSGDTE-TCCB ngày 14 tháng 4 năm 2003 và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Công văn số 319/TƯĐTN ngày 02 tháng 4 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử các Ông, Bà có tên sau đây làm Uỷ viên Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm:

1. Bà Lê Thị Thu Ba, Thứ trưởng Bộ Tư pháp thay Ông Uông Chu Lưu nhận nhiệm vụ khác

2. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính thay Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhận nhiệm vụ khác.

3. Ông Vy Trọng Toán, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thay Ông Phan Khắc Hải nhận nhiệm vụ khác.

4. Ông Nguyễn Đình Thịnh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay ông Cao Đức Phát nhận nhiệm vụ khác.

5. Ông Phùng Ngọc Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thay Bà Nguyễn Thị Thuỵ Bảo nhận nhiệm vụ khác.

6. Ông Bùi Đặng Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thay Ông Vũ Văn Tám nhận nhiệm vụ khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐ Dân tộc và các Uỷ ban của QH
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các đoàn thể,
- VPCP, BTCN các PCN,
các Vụ, Cục. đơn vị trực thuộc
Trung tâm TTBC, Công báo
- Lưu: VX (5b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia KhiêmVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 584/2003/QĐ-TTg về việc cử Uỷ viên Uỷ Ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142