Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 57/2003/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 11/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/2003/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 782/QĐ/TTg ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại các cơ quan nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp ngày 12/2/2003 về công tác tổ chức cán bộ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Thành lập Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch trên cơ sở hợp nhất Viện Cơ điện nông nghiệp và Viện Công nghệ sau thu hoạch.

Viện là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho Bạc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2- Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thực hiện những nhiệm vụ sau:

1/. Nghiên cứu khoa học.

a-Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, vận hành, sửa chữa các hệ thống máy, thiết bị, quy trình công nghệ phục vụ cơ giới hoá trong: trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản và chế biến nông sản, sản xuất muối, ngành nghề nông thôn và môi trường sản xuất nông nghiệp;

b- Nghiên cứu các đặc điểm sinh lý, hoá sinh, vi sinh nông sản thực phẩm;

c- Nghiên cứu công nghệ sơ chế , bảo quản, chế biến nông sản;

d- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hoá, năng lượng điện và các dạng năng lượng khác phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo quản, chế biến nông sản, sản xuất muối và ngành nghề nông thôn;

2/. Thực hiện công tác đo lường - tiêu chuẩn, khảo nghiệm và giám định chất lượng máy, thiết bị cơ khí nông nghiệp; phân tích chất lượng, xây dựng tiêu chuẩn hoá nông sản theo nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao.

3/. Chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư, dịch vụ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch.

4/. Đào tạo sau đại học, bồi dưỡng cán bộ và nhân lực về cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch.

5/. Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng liên kết hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước;

Điều 3 - Cơ cấu tổ chức:

1/. Lãnh đạo Viện: Viện có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định hiện hành.

2/. Các phòng nghiệp vụ:

- Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

- Phòng Tổ chức hành chính;

- Phòng Tài chính kế toán

3/. Các đơn vị nghiên cứu.

- Bộ môn Nghiên cứu tự động hoá;

- Bộ môn Nghiên cứu cơ giới hoá canh tác;

- Bộ môn Nghiên cứu cơ giới hoá thu hoạch;

- Bộ môn Nghiên cứu cơ giới hoá chăn nuôi;

- Bộ môn Nghiên cứu cơ giới hoá sản xuất muối;

- Bộ môn Nghiên cứu vi sinh vật sau thu hoạch;

- Bộ môn Nghiên cứu sinh lý, hoá sinh nông sản;

- Bộ môn Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế biến nông sản;

- Bộ môn Nghiên cứu công nghệ và thiết bị bảo quản nông sản;

- Bộ môn Nghiên cứu tận dụng phụ phế phẩm;

- Xưởng Thực nghiệm chế biến bảo quản nông sản;

- Trung tâm Thực nghiệm và chuyển giao cơ điện nông nghiệp miền Trung

4/. Các tổ chức trực thuộc Viện có con dấu và tài khoản riêng:

a-Phân Viện cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch trên cơ sở hợp nhất Phân Viện Công nghệ sau thu hoạch thuộc Viện Công nghệ sau thu hoạch và Trung Tâm nghiên cứu ứng dụng cơ điện thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh;

b- Trung tâm Chuyển giao công nghệ và tư vấn đầu tư, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Chế tạo mẫu, Trung tâm tư vấn đầu tư và phát triển cơ điện nông nghiệp thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp và Trung tâm Chuyển giao công nghệ và thiết kế thuộc Viện Công nghệ sau thu hoạch, trụ sở Hà nội;

c- Trung tâm Đo lường, Khảo nghiệm và Giám định máy nông nghiệp: Trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giám định máy nông nghiệp thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp và Phòng Thí nghiệm cơ điện VILAS.019 thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp, trụ sở tại Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội;

d- Trung tâm Kiểm tra và tiêu chuẩn hoá chất lượng nông sản thực phẩm, trụ sở tại Hà Nội;

e- Trung tâm Nghiên cứu máy thuỷ khí và cơ giới hoá tưới tiêu;

g- Trung tâm Chế tạo mẫu;

h- Các tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Trực thuộc Viện, được thành lập và hoạt động theo luật định.

5/. Giao Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch quy định nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức, bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các tổ chức trực thuộc Viện theo phân cấp hiện hành.

Điều 4- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp, Viện trưởng Viện Công nghệ sau thu hoạch và Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Lê Huy Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2003/QĐ-BNN ngày 11/04/2003 về việc thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.830

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3