Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 566/QĐ-UB năm 1989 thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh ở TP. Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 566/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 28/09/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 566/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH Ở TP. HỒ CHÍ MINH

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30/6/1983;
- Căn cứ Quyết định số 101/HĐBT ngày 1/8/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm các đồng chí có tên sau đây:

1- Đ/c Lê Khắc Bình, Phó Chủ tịch UBND TP: Trưởng Ban

2- Đ/c Lê Ngọc Huệ: Cục trưởng Cục thống kê: Phó Ban Thường trực

3- Đ/c Huỳnh Hữu Danh, Phó Giám đốc Sở Tài chánh: Phó Ban Thường trực

4- Chủ nhiệm UBVG thành phố, Ủy viên

5- Chủ nhiệm UBKH thành phố, Uỷ viên

6- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học KT, -nt-

7- Chủ nhiệm Công ty vật tư tổng hợp, Ủy viên

8- Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh TP, -nt-

Điều 2. – Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của thành phố có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh ở các sở, ban, ngành, quận, huyện và ở các đơn vị kinh tế cơ sở trên địa bàn thành phố đúng theo quyết định 101/HĐBT ngày 1/8/1989 của Hội đồng Bộ trưởng và theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương; tổng hợp báo cáo kết quả để Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo cho Hội đồng Bộ trưởng đúng thời hạn.

Điều 3. – Ở cấp quận, huyện và Sở, ban, ngành, công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố đều thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh với thành phần tuỳ đặc điểm của từng ngành và quận, huyện mà vận dụng tương tự như Ban chỉ đạo cấp thành phố - Ban chỉ đạo này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và thủ trưởng các sở, ban, ngành quyết định.

Điều 4. – Ở các đơn vị kinh tế cơ sở cũng thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh với thành phần như sau:

- Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban

- Kế toán trưởng: Phó Ban Thường trực

- Trưởng bộ phận kế hoạch, vật tư kỹ thuật, ủy viên

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ủy viên

Ban chỉ đạo kiểm kê ở cơ sở có nhiệm vụ thực hiện việc kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh đúng nội dung, yêu cầu tiến độ quy định và báo cáo lên Ban chỉ đạo kiểm kê thành phố đúng thời hạn.

Điều 5. – Nguồn kinh phí để các Ban chỉ đạo kiểm kê các cấp hoạt động thực hiện theo chế độ phân cấp hiện hành. Riêng các đơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

Điều 6. – Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Công ty thành phố, các đơn vị kinh tế cơ sở và các đồng chí có tên ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 566/QĐ-UB năm 1989 thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh ở TP. Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142