Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 54/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 09/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP-HƯỚNG NGHIỆP QUẬN BÌNH TÂN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 25/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân lâm thời quận Bình Tân tại Tờ trình số 06/TT-UB ngày 15 tháng 01 năm 2004, của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 24/GDĐT-TC ngày 09 tháng 02 năm 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 47/TTr-SNVV ngày 01 tháng 3 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Bình Tân, trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Bình Tân là đơn vị sự nghiệp giáo dục-đào tạo, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Bình Tân chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Bình Tân có nhiệm vụ :

1. Dạy kỹ thuật (công nghệ), dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Bồi dưỡng giáo viên dạy kỹ thuật và nghề phổ thông các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận.

3. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ giáo dục đào tạo và hướng nghiệp.

4. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông ; thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của quận.

5. Mở lớp dạy nghề cho thanh thiếu niên và các đối tượng khác tại địa phương có nhu cầu học nghề tại địa bàn quận theo nhu cầu học nghề và điều kiện, khả năng của Trung tâm.

Điều 3. Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Bình Tân do một Giám đốc phụ trách và có từ một đến hai Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Bình Tân trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Bình Tân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 5  
- Thường trực Thành Ủy  
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND. TP
- Ban Tổ chức Thành Ủy
- Ban Tư tưởng Văn hóa Thành Ủy
- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Kho bạc Nhà nước TP  
- Công an thành phố (PC.13)
- Sở Nội vụ TP (2b)  
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (VX/N)        

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Tài

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/2004/QĐ-UB ngày 09/03/2004 về cho phép thành lập Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.759

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!