Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính xây dựng mới; sửa đổi; bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 529/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 23/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/QĐ-UBND

 Bến Tre, ngày 23 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 24/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 447/TTr-VPUBND ngày 19 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục hành chính xây dựng mới, 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục hành chính bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Số TTHC

Ghi chú

Lĩnh vực GD và ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

1

Cho phép trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục

 

Ban hành mới

2

Thủ tục cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của Trung tâm ngoại ngữ, tin học

 

Ban hành mới

3

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học

 

Ban hành mới

4

Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.

 

Ban hành mới

5

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học và cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

 

Sửa đổi, bổ sung

6

Quyết định hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc tư thục và cho phép hoạt động giáo dục

 

Sửa đổi, bổ sung

7

Đình chỉ hoạt động trường trung học phổ thông công lập hoặc tư thục

 

Sửa đổi, bổ sung

8

Giải thể trường trung học phổ thông công lập hoặc tư thục

 

Sửa đổi, bổ sung

9

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông công lập hoặc tư thục

 

Sửa đổi, bổ sung

10

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

 

Sửa đổi, bổ sung

11

Đình chỉ hoạt động giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp

 

Sửa đổi, bổ sung

12

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

 

Sửa đổi, bổ sung

13

Đăng ký mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

 

Sửa đổi, bổ sung

14

Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp

 

Sửa đổi, bổ sung

15

Thẩm định Đề án thành lập trường trung học phổ thông

082297

Bãi bỏ

16

Thẩm định Đề án thành lập Trung tâm hoặc chi nhánh ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Bến Tre

082483

Bãi bỏ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính xây dựng mới; sửa đổi; bị huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.737

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70