Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 526/QĐ-BGTVT năm 2012 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam”, mã số: DT114014 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 526/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 526/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM” MÃ SỐ: DT114014

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 của Bộ Giao thông vận tải về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ;

Xét công văn số 793/CHK-KHCNMT ngày 29/02/2012 của Cục Hàng không Việt Nam về việc đề nghị Bộ GTVT tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ năm 2011 “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam”, mã số: DT114014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng KHCN cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam”, mã số: DT114014 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài nói trên để tư vấn cho Bộ trong việc áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm chuẩn bị tốt nội dung báo cáo để Hội đồng làm việc có kết quả.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: KHCN, Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và các Ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG KHCN CẤP BỘ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM”, MÃ SỐ: DT114014
(Kèm theo Quyết định số 526/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Bộ GTVT)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG

1

PGS.TS. Hoàng Hà

Vụ trưởng Vụ KHCN - Bộ GTVT

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Vũ Văn Chung

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ GTVT

Ủy viên, phản biện

3

TS. Đặng Công Chiến

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Tổng cục ĐBVN

Ủy viên, phản biện

4

ThS. Lê Thanh Tùng

Trưởng phòng CSDL phát triển phần mềm - Trung tâm CNTT - Bộ GTVT

Ủy viên

5

ThS. Nguyễn Bội Hồng Minh

Trưởng phòng Phát triển công nghệ thông tin - Ban CNTT, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Ủy viên

6

CN. Nguyễn Thanh Long

Chuyên viên chính Phòng Giám sát an ninh, cảng vụ Hàng không miền Bắc

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Quang Tuấn

Chuyên viên Vụ KHCN, Bộ GTVT

Ủy viên thư ký

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 526/QĐ-BGTVT năm 2012 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam”, mã số: DT114014 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.948
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122