Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 524/2000/QĐ-NHNN9 sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Quản trị ban hành theo Quyết định số 136/1999/QĐ-NHNN9 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 524/2000/QĐ-NHNN9 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 27/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 524/2000/QĐ-NHNN9

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN TRỊ BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 136/1999/QĐ-NHNN9 NGÀY 16/4/1999

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 88/1998/NĐ-CP ngày 02/11/1998 của Chính phủ quy định về chức năng, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của cục Quản trị ban hành theo Quyết định số 136/1999/QĐ-NHNN9 ngày 16/4/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với nội dung như sau:

Điều 1 được sửa đổi, bổ sung:

Điều 1. Cục Quản trị là đơn vị thuộc tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước có chức năng; Tham mưu giúp Thống đốc tròng việc tổ chức và thực hiện công tác hậu cần phục vụ cho hoạt động của các đơn vị tại trụ sở chính của Ngân hàng Nhà nước; công tác bảo vệ cơ quan thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước; công tác phong cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, thiên tai trong toàn Ngành theo quy định của Pháp luật.

Điều 4- Được sửa đổi, bổ sung:

Điều 4. Cục Quản trị có các nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện công tác Quản trị tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước.

2. Tổ chức, thực hiện công tác kể toán tài vụ tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước như chi tiền lương, tiền thương, mua sắm sửa chữa tài sản cố định, công cụ lao động và các khoản chi khác theo chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước.

3. Tổ chức thực hiện bảo vệ an toàn trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước.

4. Tham mưu giúp Thống đốc trong công tác bảo vệ cơ quan Ngân hàng Nhà nước, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt, thiên tai trong toàn ngành theo các quy định của pháp luật bao gồm:

- Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, các báo cáo tổng kết, sơ kết và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt tại trụ sở chính của Ngân hàng Nhà nước.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệ cơ quan của Ngân hàng Nhà nước; công tác phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai trong toàn Ngành theo các quy định của pháp luật;

5. Đảm bảo phương tiện phục vụ nhu cầu công tác của cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước theo chế độ hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở, chăm lo đời sống, sức khoẻ, y tế dự phòng và bảo vệ môi trường đối với cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước.

7. Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước.

8. Tổ chức và quản lý nhà công vụ tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Cục trưởng Cục Quản trị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Lê Đức Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 524/2000/QĐ-NHNN9 ngày 27/12/2000 sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Quản trị ban hành theo Quyết định số 136/1999/QĐ-NHNN9 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104