Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4951/QĐ-BCT năm 2008 về việc thành lập Ban điều hành và Tổ công tác dự án “Nghiên cứu Tổng sơ đồ tiết kiệm năng lượng Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 4951/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 11/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4951/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN “NGHIÊN CỨU TỔNG SƠ ĐỒ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Hiệp định hợp tác kỹ thuật giữa hai Chính phủ Việt Nam – Nhật Bản ngày 20 tháng 10 năm 1998;
Căn cứ Biên bản ghi nhớ giữa Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản ngày 14 tháng 11 năm 2007 về Dự án “Nghiên cứu Tổng sơ đồ tiết kiệm năng lượng Việt Nam”;
Với sự đồng ý tham gia Tổ công tác của các Chuyên gia trong và ngoài Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều hành và Tổ công tác dự án “Nghiên cứu Tổng sơ đồ tiết kiệm năng lượng Việt Nam”.

Điều 2. Ban Điều hành và Tổ công tác dự án có nhiệm vụ phối hợp các cơ quan liên quan của Việt Nam và Nhật Bản giám sát quá trình thực hiện, đánh giá kết quả dự án.

Ban Điều hành và Tổ công tác dự án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, và các thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU TỔNG SƠ ĐỒ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định 4951/QĐ-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2008)

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức danh

1.

Nguyễn Đình Hiệp

Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ - Chánh văn phòng TKNL Bộ Công Thương

Trưởng ban

2.

Nguyễn Trung Hòa

Vụ trưởng, Vụ KHCN&MT, Bộ Xây dựng

Thành viên

3.

Nguyễn Phúc Khanh

Phó vụ trưởng vụ KHCN, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

4.

Trịnh Ngọc Khánh

Phó trưởng ban Kinh Doanh và Điện Nông thôn.

Thành viên

5.

Nguyễn Thanh Hương

Phó Trưởng ban Khí Điện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thành viên

6.

Nguyễn Tiến Chỉnh

Trưởng ban Khoa học, công nghệ và chiến lược, Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Thành viên

7.

Đặng Hải Dũng

Văn phòng Tiết kiệm năng lượng – Bộ Công Thương

Thành viên

Thư ký

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU TỔNG SƠ ĐỒ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định 4951/QĐ-BCT ngày 11 tháng 9 năm 2008)

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức danh

1.

Đặng Hải Dũng

Chuyên viên, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương

Tổ trưởng

2.

Phạm Minh Hùng

CV, Vụ Kinh tế Công nghiệp. Bộ Kế hoạch và đầu tư

Thành viên

3.

Phương Hoàng Kim

Chuyên viên, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương

Thành viên

4.

Nguyễn Hữu Tiến

CV, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải.

Thành viên

5.

Nguyễn Công Thịnh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng

Thành viên

6.

Ngô Đức Trọng

Chuyên viên, Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương

Thành viên

7.

Phí Thị Hương Nga

Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và đầu tư

Thành viên

8.

Lê Đức Quang

Chuyên viên ban Khí Điện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Thành viên

9.

Vũ Thế Nam

Phòng sử dụng năng lượng Tiết kiệm hiệu quả, Viện khoa học công nghệ mỏ, Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Thành viên

10.

Bùi Thị Như Trang

Chuyên viên, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Thành viên

11.

Đào Hồng Thái

Giám đốc, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội

Thành viên

12.

Phan Sĩ Bình Minh

Chuyên viên, Ban Kinh doanh và Điện Nông thôn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thành viên

13.

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị

Thành viên

14.

Nguyễn Quang Việt

Phó Trưởng ban KHCN&MT – Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thành viên

15.

Nguyễn Duy Sơn

Chuyên viên, Vụ hành chính sự nghiệp – Bộ Tài chính

Thành viên

16.

Nguyễn Văn Long

Chuyên viên, Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương

Thành viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4951/QĐ-BCT năm 2008 về việc thành lập Ban điều hành và Tổ công tác dự án “Nghiên cứu Tổng sơ đồ tiết kiệm năng lượng Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87