Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 471-LN/QĐ năm 1971 về việc thành lập Trạm phúc kiểm lâm sản Hà Nội do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Số hiệu: 471-LN/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Lâm nghiệp Người ký: Nguyễn Tạo
Ngày ban hành: 16/04/1971 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 471-LN/QĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 1971

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM PHÚC KIỂM LÂM SẢN HÀ NỘI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ vào Nghị định số 140-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Lâm nghiệp.
Xét yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra việc khai thác, mua bán, chuyên chở, tàng trữ lâm sản trái phép trong khi Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội chưa có điều kiện tổ chức và quản lý công tác phúc kiểm lâm sản.
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục bảo vệ rừng và sau khi có sự thỏa thuận của Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội tại công văn số 153-VP ngày 09-03-1971.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Trạm phúc kiểm lâm sản Hà Nội.

Điều 2. - Trạm phúc kiểm lâm sản có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra và kiểm tra lại việc vận chuyển lâm sản và chim thú rừng trên đường sông, đường bộ, đường sắt, phối hợp với cơ quan công an địa phương để kiểm soát các lâm sản tàng trữ trái phép tại Hà Nội.

2. Thực hiện việc thu tiền bán khoán lâm sản, tiền phạt, tiền bán các lâm sản tịch thu và nộp tiền cho cơ quan tài chính theo đúng các chính sách, chế độ, thể lệ của Nhà nước và các quy định của Tổng cục.

3. Bảo vệ và bảo quản tốt những lâm sản bắt giữ và thực hiện việc giao lại các lâm sản đó cho cơ quan vật tư lâm sản hoặc cơ quan thương nghiệp để phân phối cho các nhu cầu theo đúng các chính sách, chế độ, thể lệ về quản lý vật tư lâm sản, chính sách giá cả và các thủ tục hiện hành khác.

4. Phát hiện và tổng hợp báo cáo với Tổng cục tình hình những vụ vi phạm luật lệ bảo vệ rừng hoặc những thiếu sót về thủ tục thu tiền bán khoán lâm sản, cấp giấy phép khai thác vận chuyển lâm sản v.v… của các đơn vị lâm nghiệp thuộc ngành và của các cấp, các ngành khác nhằm giúp Tổng cục chỉ đạo tốt công tác này đối với các địa phương và cơ sở.

5. Quản lý và sử dụng tốt các mặt lao động, vật tư, tài sản, kinh phí v.v… của Trạm, chống tham ô lãng phí.

Điều 3. - Trạm phúc kiểm lâm sản có quyền hạn sau đây:

1. Được yêu cầu người điều khiển các phương tiện chuyên chở lâm sản trên đường sông, đường bộ cập bến và dừng lại để thực hiện những nhiệm vụ của Trạm được quy định ở điều 2 trên, được phép kiểm tra việc vận chuyển lâm sản trên đường sắt.

2. Được lập biên bản để xử lý và trình lên cấp trên xử lý các vụ vi phạm thể lệ bảo vệ rừng và quản lý vật tư lâm sản, bắt giữ các tang vật phạm pháp theo đúng luật pháp của Nhà nước và trong phạm vi quyền hạn đã được Tổng cục quy định.

Điều 4. - Trạm phúc kiểm lâm sản có một trạm trưởng phụ trách và một số cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ giúp việc theo đúng chỉ tiêu biên chế đã được Tổng cục phân bổ.

Trạm phúc kiểm lâm sản được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng dấu riêng để giao dịch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Kinh phí và lương cán bộ, công nhân viên của Trạm thuộc kinh phí sự nghiệp quản lý bảo vệ rừng đài thọ.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, lề lối làm việc, quan hệ công tác của Trạm phúc kiểm lâm sản do ông Cục trưởng Cục bảo vệ rừng xây dựng trình Tổng cục trưởng quyết định.

Điều 5. – Ông Cục trưởng Cục bảo vệ rừng có trách nhiệm giúp Tổng cục chỉ đạo Trạm phúc kiểm lâm sản về các mặt chính sách, chế độ, thể lệ, nghiệp vụ về phúc kiểm lâm sản: quản lý tổ chức, biên chế, chính trị, tư tưởng v.v…. để Trạm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 6. – Các ông Cục trưởng Cục bảo vệ rừng. Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, các ông thủ trưởng các Vụ, Cục có liên quan và ông trạm trưởng Trạm phúc kiểm lâm sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
 


 
Nguyễn Tạo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 471-LN/QĐ năm 1971 về việc thành lập Trạm phúc kiểm lâm sản Hà Nội do Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665
DMCA.com Protection Status