Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 467/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 09/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LẠI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 ca Th tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ xác nhận của Ch tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc Hệ thống qun lý chất lượng áp dụng có hiệu lực:

Theo đề nghị của Đại diện chất lượng thực hiện Hệ thng qun lý cht lượng tại UBND tnh và Văn phòng UBND tnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố lại Hthống quản lý chất lượng tại UBND tỉnh Kon Tum và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định s 19/2014/QĐ-TTg của Thng Chính phđối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chđạo xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở KH&CN;
- Lưu: VT-ISO.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND TỈNH VÀ VĂN PHÒNG UBND TỈN KON TUM ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 467/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum)

1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

2. Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi - Báo cáo kinh tế kỹ thuật

3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

4. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

5. Phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường

6. Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

7. Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

8. Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

9. Thu hồi, chuyn mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất

10. Phê duyệt phương án bồi thường, htrợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

11. Xây dựng Chương trình công tác tháng, quý, năm của UBND tỉnh

12. Tchức, phục vụ các cuộc hp, hội nghị của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh

13. Theo dõi chđạo của trung ương, của tnh

14. Qun lý văn bản đi và văn bản đến

15. Tiếp nhận và trả kết qutheo cơ chế “một cửa"

16. Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng và qun lý tài sn

17. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sn

18. Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tnh

19. Tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tnh

20. Xử lý đơn khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh do UBND tỉnh tiếp nhận.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 467/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.721

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255