Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 467/QĐ-TTg năm 2001 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 467/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 17/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 467/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 467/QĐ-TTG NGÀY 17THÁNG 4 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 về "Chính sách Quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá trong giai đoạn 2000 - 2010";
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá (Tên giao dịch tiếng Anh: The Vietnam Steering Committee on Smoking and Health, viết tắt VINACOSH), gồm các thành viên sau đây:

1. Chủ nhiệm Chương trình: Bộ trưởng Bộ Y tế,

2. Phó Chủ nhiệm thường trực Chương trình: Thứ trưởng Bộ Y tế,

3. Phó Chủ nhiệm Chương trình: Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

4. Các Uỷ viên:

- Thứ trưởng Bộ Thương mại;

- Thứ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính,

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam;

- Uỷ viên thường trực Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

- Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam,

- Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Bí thư TW Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

- Phó trưởng ban Tư tưởng Văn hoá, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Điều 2.

Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Điều 3.

Chế độ làm việc:

1. Ban Chủ nhiệm Chương trình làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có bộ phận giúp việc kiêm chức đặt tại Bộ Y tế.

2. Chủ nhiệm Chương trình quy định quy chế làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban Chủ nhiệm.

Điều 4.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW và Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 467/QĐ-TTg năm 2001 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.003
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248