Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 Bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

Số hiệu: 46/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 3 BẢN QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2009/QĐ-UBND NGÀY 20/2/2009 CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Lào Cai, tại Tờ trình số 403/TTr-SNV ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/2/2009 của UBND tỉnh Lào Cai, như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức:

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Kế hoạch tài chính và đầu tư (bao gồm nhiệm vụ quản lý đầu tư các công trình xây dựng);

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Trồng trọt;

- Phòng Chăn nuôi – Thủy sản;

b) Các chi cục chuyên ngành trực thuộc Sở:

- Chi cục Thú y: Là tổ chức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nước theo Pháp lệnh thú y và văn bản hướng dẫn thi hành; có hệ thống các trạm thú y trực thuộc đặt tại các huyện, thành phố và mạng lưới nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.

- Chi cục Bảo vệ thực vật: Là tổ chức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo Pháp lệnh Bảo vệ thực vật và văn bản hướng dẫn thi hành; Chi cục Bảo vệ thực vật có hệ thống các trạm Bảo vệ thực vật đặt tại các huyện, thành phố.

- Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão: Là tổ chức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành thủy lợi; phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn; phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

- Chi cục Lâm nghiệp: Là tổ chức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chi cục Kiểm lâm: Là tổ chức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi toàn tỉnh; có hệ thống các hạt Kiểm lâm đặt tại các huyện, thành phố và Ban quản lý dự án bảo tồn thiên nhiên huyện Văn Bàn.

- Chi cục Phát triển nông thôn: Là tổ chức trực thuộc Sở, thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về kinh tế hợp tác xã; bố trí dân cư, di dân tái định cư và phát triển nông thôn trên phạm vi quản lý của ngành phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản: Là cơ quan trực thuộc Sở, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi thực phẩm được đưa vào thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Khuyến công – Khuyến ngư, có các trạm khuyến nông – khuyến ngư trực thuộc đặt tại huyện; có nhân viên hợp đồng và cộng tác viên làm công tác khuyến nông – khuyến ngư trên địa bàn xã.

- Trung tâm Giống nông, lâm nghiệp.

- Trung tâm Thủy sản, có đơn vị trực thuộc Trung tâm là trại giống thủy sản cấp I và Trại giống Thủy sản Quang Kim.

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

- Trung tâm Tư vấn Giám sát và Quản lý dự án công trình XDCB nông nghiệp và phát triển nông thôn.”

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2013/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 Bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.547
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93