Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 451-BYT/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đặng Hồi Xuân
Ngày ban hành: 21/06/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 451-BYT/QĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 451-BYT/QĐ NGÀY 21-6-1984 THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO Y TẾ CÁC NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ.

Căn cứ Nghị định số 153-CP ngày 5-10-1961 của Hội đồng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;
Để thi hành điểm 6, mục III trong Nghị quyết số 55-HĐBT ngày 2-4-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác y tế trong thời gian trước mắt;
Qua kiểm tra y tế xí nghiệp của một số ngành và xét nhu cầu cần thiết trong công tác chỉ đạo y tế phục vụ sức khoẻ công nhân trong khi chuẩn bị tổng kết để trình Hội đồng Bộ trưởng bổ sung, sửa đổi Quyết định số 91-TTg ngày 25-4-1974 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo y tế các ngành của Bộ y tế để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Làm thường trực: Tiếp nhận các báo cáo của các đơn vị y tế công, nông, lâm trường, xí nghiệp, cơ quan, trường học để kịp thời đề xuất với Bộ trưởng biện pháp giải quyết hoặc phân công cho các vụ, cục, ban giải quyết các công việc phục vụ sức khoẻ cán bộ, công nhân viên, hoặc sinh ở các ngành.

2. Theo dõi nắm tình hình hoạt động y tế của các ngành, trước mắt tập trung vào một số ngành trọng điểm tập trung đông công nhân.

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra sự hoạt động của các y tế các ngành thực hiện các chủ trương, chỉ thị về công tác y tế bảo vệ sức khoẻ cán bộ, công nhân, học sinh trong các cơ sở đó.

4. Nghiên cứu và chuẩn bị tổ chức tổng kết Quyết định số 91-TTg ngày 25-4-1974 và các phần có liên quan đến y tế các ngành trong Nghị quyết số 15-CP ngày 14-1-1975.

Điều 2. Chỉ định các đồng chí có tên dưới đây trong ban chỉ đạo y tế các ngành:

1. Bác sỹ Phạm Song, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng ban.

2. Dược sỹ Vũ Đức Minh, Phó Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, Uỷ viên thường trực.

3. Bác sỹ Nguyễn Kim Đương, Phó Vụ trưởng Vụ phòng bệnh và chữa bệnh, Uỷ viên.

4. Bác sỹ Lê Đình Công, Phó Vụ trưởng Vụ vệ sinh phòng dịch, Uỷ viên.

5. Giáo sư Đặng Đức Bảo, Viện trưởng Viện y học lao động, Uỷ viên.

Địa điểm thường trực của Ban đặt tại Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Y tế).

Điều 3. Giúp việc ban chỉ đạo y tế các ngành có một số cán bộ chuyên viên dưới đây:

1. Bác sỹ Phùng Văn Giang, chuyên viên văn phòng Bộ.

2. Bác sỹ Bùi Trọng Nhân, chuyên viên Vụ phòng bệnh chữa bệnh.

3. Bác sỹ Phạm Ngọc Lên, chuyên viên Vụ vệ sinh phòng dịch.

4. Bác sỹ Nguyễn Việt Tiến, chuyên viên Vụ kế hoạch.

5. Dược sỹ Trần Lệ Mỹ, Cục vật tư - Xây dựng cơ bản.

Các cán bộ, chuyên viên nói trên vẫn thuộc biên chế các vụ, cục nhưng được giành thời gian đặc trách làm đầu mối để tổng hợp, đề xuất với lãnh đạo vụ, cục mình giải quyết kịp thời các công việc phục vụ sức khoẻ công nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của vụ, cục; đồng thời có trách nhiệm báo cáo kết quả và chịu sự phân công của Ban chỉ đạo y tế các ngành chuẩn bị tổng hợp từng chuyên đề cho hội nghị tổng kết Quyết định số 91-TTg.

Điều 4. Thủ trưởng các vụ, cục, ban căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã được quy định có trách nhiệm phối hợp với ban chỉ đạo y tế các ngành để giải quyết các vấn đề có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và huỷ bỏ các Quyết định số 254-BYT/QĐ ngày 12-6-1975 và Quyết định số 971-BYT/QĐ ngày 24-8-1976.

Điều 6. Các đồng chí chánh văn phòng, thủ trưởng các vụ, cục, ban (Bộ Y tế), Viện trưởng Viện Y học lao động, Giám đốc sở Y tế và các đồng chí có tên trong Điều 2 và Điều 3 trên đây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đặng Hồi Xuân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 451-BYT/QĐ ngày 21/06/1984 về việc thành lập Ban chỉ đạo y tế các ngành của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.926

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125