Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4472/QĐ-BNN-KHCN năm 2003 ủy quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ của các đơn vị nghiên cứu triển khai thuộc bộ được đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4472/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hồng Giang
Ngày ban hành: 10/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4472/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI THUỘC BỘ ĐƯỢC ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KHOA HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị khoa học công nghệ từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học thuộc ngân sách nhà nước có giá trị dưới 01 tỷ đồng và thẩm định trình Bộ phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị khoa học công nghệ có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tài chính để thẩm định kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị khoa học của các đơn vị nghiên cứu và triển khai thuộc Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính
- Bộ KHCN
- Các Cục, Vụ
- Lưu: VP Bộ

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Phạm Hồng Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4472/QĐ-BNN-KHCN năm 2003 ủy quyền thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ của các đơn vị nghiên cứu triển khai thuộc bộ được đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.063
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13