Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 442/QĐ-UB năm 1989 thành lập Hội đồng xử lý các vụ, việc vi phạm kinh tế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 442/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 01/08/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 442/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XỬ LÝ CÁC VỤ, VIỆC VI PHẠM KINH TẾ CHƯA ĐẾN MỨC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Nghị định số 46/HĐBT ngày 10.5.1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về xử lý hành chánh;
- Xét nhu cầu công tác xử lý hành chánh của UBND Thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay thành lập Hội đồng xử lý hành chánh kinh tế trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng xử lý có nhiệm vụ:

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định và văn bản xử lý hành chánh kinh tế thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Theo dõi công tác xử lý hành chánh kinh tế ở các quận, huyện để giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sát công tác này.

- Theo dõi, đôn đốc việc thi hành các văn bản xử lý của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố xem xét các khiếu nại của nhân dân về việc tạm giữ và xử lý tiền, hàng, vàng, đá quý của thành phố và quận, huyện.

Điều 2. – Cử các đồng chí sau đây vào Hội đồng xử lý thành phố.

- Đại diện Sở Tài chánh thành phố: Đ/c Đoàn Tư

- Đại diện Sở Tư pháp thành phố: Đ/c Phạm Măng

- Đại diện Công an Thành phố: - Đ/c Nguyễn Hữu Khương

- Đ/c Nguyễn Văn Biên

- Đại diện Ban Quản lý thị trường TP: Đ/c Lê Quốc Lương

- Đại diện Ủy ban Thanh tra TP: Đ/c Trần Thị Tuyết Hồng

- Văn phòng UBND Thành phố: - Đ/c Lê Huỳnh

- Đ/c Tạ Thành

Thường trực Hội đồng xử lý thành phố: Đồng chí Lê Huỳnh. Hội đồng xử lý thành phố họp mỗi tháng 2 lần để thông qua các văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết về công tác xử lý hành chánh kinh tế.

Điều 3. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Sở Tài chánh thành phố, Sở Tư pháp thành phố, Ủy ban Thanh tra thành phố, Ban Quản lý thị trường thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 442/QĐ-UB năm 1989 thành lập Hội đồng xử lý các vụ, việc vi phạm kinh tế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.253

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169