Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44-CP năm 1963 về việc định lại thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thanh Hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 44-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 10/04/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỊNH LẠI THỜI GIAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP THUỘC TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Pháp lệnh ngày 18 tháng 01 năm 1961 quy định thể lệ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Căn cứ Quyết định số 08-CP ngày 24 tháng 01 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về việc ấn định thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 03 tháng 04 năm 1963.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện, thị xã, thị trấn và xã thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành trong thời gian từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 1963.

Ngày bầu cử chính thức sẽ do Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa quyết định.

Điều 2. Những điều quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhịêm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44-CP năm 1963 về việc định lại thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thanh Hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.163
DMCA.com Protection Status