Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 43-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Đồng Xuân, Khánh Sơn và Vạn ninh thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 43-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 15/04/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 43-HĐBT NGÀY 15-4-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN ĐỒNG XUÂN, KHÁNH SƠN VÀ VẠN NINH THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Đồng Xuân, Khánh Sơn và Vạn Ninh thuộc tỉnh Phú Khánh như sau:

A. Huyện Đồng Xuân:

- Chia xã Xuân Long thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Xuân Long và thị trấn La Hai (thị trấn huyện lỵ huyện Đồng Xuân).

- Xã Xuân Long có diện tích tự nhiên 6.583 hécta với 2.012 nhân khẩu.

Địa giới xã Xuân Long ở phía đông giáp xã Xuân Sơn Bắc; phía tây giáp xã Xuân Quang 2; phía nam giáp thị trấn La Hai; phía bắc giáp xã Xuân Lãnh.

- Thị trấn La Hai có diện tích tự nhiên 1.848 hécta với 5.699 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn La Hai ở phía đông giáp xã Xuân Sơn Bắc; phía tây giáp xã Xuân Quang 2; phía nam giáp xã Xuân Quang 2 và xã Xuân Sơn Nam; phía bắc giáp xã Xuân Long.

B. Huyện Khánh Sơn:

Chia xã Trung Hạp thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Sơn Trung và thị trấn Tô Hạp (thị trấn huyện lỵ huyện Khánh Sơn).

- Xã Sơn Trung có diện tích tự nhiên 2.600 hécta với 1.050 nhân khẩu.

Địa giới xã Sơn Trung ở phía đông giáp xã Ba Cụm; phía tây giáp xã Sơn Hiệp; phía nam giáp thị trấn Tô Hạp; phía bắc giáp huyện Khánh Vĩnh.

- Thị trấn Tô Hạp có diện tích tự nhiên 2.500 hécta với 1.652 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Tô Hạp ở phía đông giáp xã Ba Cụm; phía tây giáp xã Sơn Hiệp; phía nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía bắc giáp xã Sơn Trung.

C. Huyện Vạn Ninh:

Chia xã Vạn hưng thành hai xã lấy tên là xã Vạn Hưng và xã Xuân Sơn.

- Xã Vạn Hưng có diện tích tự nhiên 4.472 hécta với 6.037 nhân khẩu.

Địa giới xã Vạn Hưng ở phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp huyện Ninh Hoà và tỉnh Đắk Lắk; phía nam giáp xã Ninh An; phía bắc giáp xã Xuân Sơn.

- Xã Xuân Sơn có diện tích tự nhiên 3.772 hécta với 2.936 nhân khẩu.

Địa giới xã Xuân sơn ở phía đông, phía nam và phía bắc giáp xã Vạn Ninh; phía tây giáp huyện Ninh Hoà và tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Đồng Xuân, Khánh Sơn và Vạn ninh thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82