Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/2006/QĐ-UBND bổ sung và điều chỉnh quy chế làm việc của Sở Y tế Long An

Số hiệu: 42/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành: 23/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2006/QĐ-UBND

Tân An, ngày 23 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy chế làm việc của Sở Y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 292/SNV-TCCC ngày 11/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung “Trung tâm Giám định y khoa” vào Khoản 2, Điều 4 của Quy chế làm việc của Sở Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh Long An và điều chỉnh lại như sau:

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế:

a) Các Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, huyện, thị xã.

b) Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

c) Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS.

d) Trung tâm Kiểm ngiệm dược phẩm - mỹ phẩm.

e) Trung tâm Giám định y khoa.

f) Trung tâm Pháp y (trước mắt là Phòng Giám định pháp y).

g) Các bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện.

h) Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Hóa.

i) Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa.

j) Bệnh viện Y học cổ truyền.

k) Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

l) Trường Trung học Y tế.

Điều 2. Các nội dung khác của Quy chế làm việc của Sở Y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh Long An được giữ nguyên giá trị.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng NCTH (2b);
- Lưu: VT, SNV.
Qd42

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/2006/QĐ-UBND bổ sung và điều chỉnh quy chế làm việc của Sở Y tế Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.896

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89