Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 42/1998/QĐ-TTg thành lập Uỷ ban Quốc gia về Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ VI do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 42/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/02/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN QUỐC GIA VỀ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ VI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ủy ban Quốc gia về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ VI (gọi tắt là ủy ban về Cấp cao ASEAN VI).

Ủy ban về Cấp cao ASEAN VI giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành thành công Hội nghị Cấp cao chính thức ASEAN lần thứ VI (dưới đây gọi tắt là Hội nghị), sẽ được tổ chức tại Hà Nội, năm 1998.

Ủy ban về Cấp cao ASEAN VI tự giải thể khi hoàn thành mọi nhiệm vụ tổ chức và tiến hành Hội nghị.

Điều 2. Ủy ban về Cấp cao ASEAN VI có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chuẩn bị mọi mặt về tổ chức và tiến hành Hội nghị.

2. Thực hiện quan hệ đối ngoại liên quan đến Hội nghị.

3. Quản lý, thực hiện và quyết toán ngân sách tổ chức Hội nghị.

Điều 3. Thành phần của ủy ban Quốc gia về Cấp cao ASEAN VI:

1. Chủ tịch: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm.

2. Các ủy viên:

- Ủy viên thường trực kiêm Tổng Thư ký: một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Các ủy viên khác là một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các Thứ trưởng đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Tài chính, Văn hóa - Thông tin, Nội vụ; một Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban về Cấp cao ASEAN VI quyết định triệu tập thêm ủy viên đại diện các cơ quan khác khi cần thiết; phân công nhiệm vụ và quyền hạn cho các ủy viên.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc ủy ban về Cấp cao ASEAN VI.

Cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Ủy ban về Cấp cao ASEAN VI do Chủ tịch Ủy ban quyết định trên cơ sở lấy tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao làm nòng cốt, với sự tham gia của các cơ quan khác có liên quan; không lập thành bộ máy riêng.

Chủ tịch Ủy ban quyết định lề lối làm việc của Ủy ban.

Điều 5. Kinh phí tổ chức hội nghị.

Kinh phí tổ chức Hội nghị do Bộ Tài chính cấp từ ngân sách Nhà nước, theo dự trù của Chủ tịch ủy ban về Cấp cao ASEAN VI và được thực hiện như quy định tại Điều 2, khoản 3 Quyết định này, thông qua tài khoản của Bộ Ngoại giao.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 42/1998/QĐ-TTg thành lập Uỷ ban Quốc gia về Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ VI do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.963
DMCA.com Protection Status