Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 41/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Trần Thanh Mẫn
Ngày ban hành: 31/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2009/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 31 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Quyết định số 21/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

2. Quyết định số 48/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Giống nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ.

3. Quyết định số 70/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Y tế quận Bình Thủy trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

4. Quyết định số 71/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Y tế quận Cái Răng trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

5. Quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

6. Quyết định số 73/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

7. Quyết định số 74/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Y tế quận Ô Môn trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

8. Quyết định số 75/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Phong Điền trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

9. Quyết định số 76/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

10. Quyết định số 77/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

11. Quyết định số 78/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm Chẩn đoán y khoa tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Chẩn đoán y khoa thành phố Cần Thơ.

12. Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

13. Quyết định số 80/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm Da liễu tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ.

14. Quyết định số 81/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Lao và bệnh phổi thành phố Cần Thơ.

15. Quyết định số 82/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.

16. Quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ.

17. Quyết định số 84/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Phòng Giám định y khoa tỉnh Cần Thơ thành Phòng Giám định Y khoa thành phố Cần Thơ.

18. Quyết định số 85/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trường Trung học Y tế tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Y tế thành phố Cần Thơ.

19. Quyết định số 86/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm thành phố Cần Thơ.

20. Quyết định số 87/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm Mắt và Răng Hàm Mặt tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ.

21. Quyết định số 88/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Sức khỏe lao động và- môi trường thành phố Cần Thơ.

22. Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm Tai Mũi Họng tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ.

23. Quyết định số 90/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Cần Thơ.

24. Quyết định số 91/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm Tâm thần tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Tâm thần thành phố Cần Thơ.

25. Quyết định số 92/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ.

26. Quyết định số 176/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ quảng cáo trực thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ.

27. Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Hãng phim Truyền hình thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ.

28. Quyết định số 207/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Trung tâm truyền máu Cần Thơ thành Trung tâm truyền máu huyết học thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày và đăng báo Cần Thơ chậm nhất 05 (năm) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ; Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Y tế;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT.D15

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33