Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi ấp, tổ nhân dân thành khu phố, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 41/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đoàn Văn Thu
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 41/2006/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHUYỂN ĐỔI ẤP, TỔ NHÂN DÂN THÀNH KHU PHỐ, TỔ DÂN PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Công văn số 7210/UBND-VX ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố và Công văn số 1207/SNV-XDCQ ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Sở Nội vụ thành phố về chuyển đổi Ấp, tổ nhân dân thành Khu phố và tổ dân phố của Thị trấn Cần Thạnh- huyện Cần Giờ.;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chuyển đổi Ấp, tổ nhân dân thành Khu phố, tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh gồm 5 khu phố và 45 tổ dân phố:

1. Ấp Hưng Thạnh với diện tích: 16,25ha, 660 hộ, 2.770 nhân khẩu, 25 tổ nhân dân thành Khu phố Hưng Thạnh với diện tích: 16,25ha, 660 hộ, 2.770 nhân khẩu, 12 tổ dân phố.

2. Ấp Phong Thạnh với diện tích 54,76ha, 532 hộ, 2.313 nhân khẩu, 20 tổ nhân dân thành Khu phố Phong Thạnh với diện tích: 54,76ha, 532 hộ, 2.313 nhân khẩu, 9 tổ dân phố.

3. Ấp Miễu Nhì với diện tích: 57,67ha, 436 hộ, 1.731 nhân khẩu, 23 tổ nhân dân thành Khu phố Miễu Nhì với diện tích: 57,67ha, 436 hộ, 1.731 nhân khẩu, 8 tổ dân phố.

4. Ấp Miễu Ba với diện tích: 412,89ha, 388 hộ, 1.632 nhân khẩu, 11 tổ nhân dân thành Khu phố Miễu Ba với diện tích: 412,89ha, 388 hộ, 1.632 nhân khẩu, 9 tổ dân phố.

5. Ấp Giòng Ao với diện tích: 1.106,3ha, 430 hộ, 2.122 nhân khẩu, 8 tổ nhân dân thành Khu phố Giòng Ao với diện tích: 1.106,3ha, 430 hộ, 2.122 nhân khẩu, 7 tổ dân phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi ấp, tổ nhân dân thành khu phố, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168