Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Ban soạn thảo Đề án "Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 407/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 07/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC ĐẾN NĂM 2020 PHỤC VỤ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Công văn số 4856-CVNPTW ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc chuẩn bị đề án theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Đề án "Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban soạn thảo Đề án theo quy định tại Quyết định này.

Ban soạn thảo tự giải thể sau khi Đề án được Bộ Chính trị thông qua.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các Thành viên Ban soạn thảo Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN SOẠN THẢO ĐỀ ÁN "PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC ĐẾN NĂM 2020 PHỤC VỤ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Chức danh

1

Ông Nguyễn Quân

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Trưởng ban

2

Ông Lê Đình Tiến

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Phó trưởng ban

3

Đại diện Lãnh đạo

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phó trưởng ban

4

Đại diện Lãnh đạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

5

Đại diện Lãnh đạo

Bộ Nội vụ

Thành viên

6

Đại diện Lãnh đạo

Bộ Ngoại giao

Thành viên

7

Đại diện Lãnh đạo

Bộ Tài chính

Thành viên

8

Đại diện Lãnh đạo

Bộ Công an

Thành viên

9

Đại diện Lãnh đạo

Bộ Quốc phòng

Thành viên

10

Đại diện Lãnh đạo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành viên

11

Đại diện Lãnh đạo

Bộ Y tế

Thành viên

12

Đại diện Lãnh đạo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thành viên

13

Đại diện Lãnh đạo

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thành viên

14

Đại diện Lãnh đạo

Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam

Thành viên

15

Đại diện Lãnh đạo

Uỷ ban Dân tộc

Thành viên

16

Đại diện Lãnh đạo

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thành viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 407/QĐ-TTg ngày 07/03/2013 thành lập Ban soạn thảo Đề án "Phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020 phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219