Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 400-CT năm 1991 về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 400-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/12/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 400-CT

Hà Nội  , ngày 09 tháng 12 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Nghị định số 362-HĐBT ngày 6 tháng 11 năm 1991 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam;
Căn cứ đề nghị số 3/CV/UB ngày 5 tháng 12 năm 1991 của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung các đồng chí có tên dưới đây làm thành viên Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam:

1. Đồng chí Phạm Song, Bộ trưởng Bộ Y tế - Phó chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam;

2. Đồng chí Vũ Khoan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Uỷ viên;

3. Đồng chí Mai Kỷ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước - Uỷ viên;

4. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam - Uỷ viên;

5. Đồng chí Phạm Thị Sửu, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo - Uỷ viên;

6. Đồng chí Từ Giấy, Viện trưởng Viện dinh dưỡng - Uỷ viên.

Điều 2. Bổ sung các đồng chí có tên dưới đây làm Uỷ viên Ban thư ký Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam:

1. Đồng chí Trần Đình Côn, Vụ trưởng (Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước) - Uỷ viên;

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hồi, Phó vụ trưởng (Bộ Ngoại giao) - Uỷ viên.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức và Cán bộ của Chính phủ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 400-CT năm 1991 về việc bổ sung thành viên Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6