Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3916/QĐ-BTP năm 2012 cử Trưởng và Phó trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 3916/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 24/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3916/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ TRƯỞNG VÀ PHÓ TRƯỞNG KHU VỰC THI ĐUA KHỐI CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BTP ngày 29 tháng 10 năm 2003 về việc thành lập các Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có tên trong danh sách kèm theo) làm Trưởng và Phó trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp; Thành viên Hội đồng Thi đua -Khen thưởng ngành Tư pháp; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TĐKT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

DANH SÁCH

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP, CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐƯỢC CỬ LÀM TRƯỞNG VÀ PHÓ TRƯỞNG KHU VỰC THI ĐUA KHỐI CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 3916 /QĐ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. KHU VỰC CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

- Phó Trưởng khu vực:

+ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

Gồm 11 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Phòng.

II- KHU VỰC CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.

- Phó Trưởng khu vực:

+ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang;

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.

Gồm 14 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hoà Bình, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ.

III- KHU VỰC CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

- Phó Trưởng khu vực:

+ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá;

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Gồm 13 tỉnh, thành phố: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, thành phố Đà Nẵng.

IV- KHU VỰC CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

- Phó Trưởng khu vực:

+ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà.

Gồm 12 tỉnh, thành phố: Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắc Nông, Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh.

V- KHU VỰC CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

- Trưởng khu vực: Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

- Phó Trưởng khu vực:

+ Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ;

+ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.

Gồm 13 tỉnh, thành phố: Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Long An, thành phố Cần Thơ./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3916/QĐ-BTP năm 2012 cử Trưởng và Phó trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.526
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112