Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39-CP năm 1980 về việc cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 39-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành: 06/02/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/07/1960;
Căn cứ vào quyết định số 454-CP ngày 26/12/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam trực thuộc Viện khoa học Việt Nam;
Xét đề nghị của các đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Bộ trưởng Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cử các đồng chí có tên sau đây vào ban lãnh đạo của Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam:

- Đồng chí Trần Đại Nghĩa, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban;

- Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực;

- Đồng chí Lê Khắc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Phó Chủ tịch;

- Đồng chí Đặng Hữu, Thứ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Phó Chủ tịch.

Điều 2. Các đồng chí Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và các đồng chí có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Võ Nguyên Giáp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39-CP năm 1980 về việc cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251