Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 388/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 333/QĐ-UB năm 1979 về Cán bộ, nhân viên chiến sĩ công tác ở các trường trại đóng xa thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 388/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Quang Chánh
Ngày ban hành: 26/06/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 388/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG QUY ĐỊNH CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 333/QĐ-UB NGÀY 14.12.1979 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27.10.1962;
Để phù hợp với tình hình hiện nay, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên và chiến sĩ yên tâm, phấn khởi làm tốt nhiệm vụ được giao ở các trường giáo dục lao động công nông nghiệp thành phố và tạo thuận lợi cho học viên tiếp thu tốt chính sách cải tạo, phấn đấu trở thành người lao động tiến bộ, có ít cho xã hội;
Theo đề nghị của Ban giáo dục lao động công nông nghiệp, và sau khi tham khảo ý kiến các ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung và sửa đổi một số điểm trong quy định của Quyết định số 333/QĐ-UB ngày 14.12.1979 của Ủy ban nhân dân thành phố, như sau :

A) Cán bộ, nhân viên chiến sĩ công tác ở các trường trại đóng xa thành phố được hưởng thêm các khoản sau đây :

1. Trợ cấp thêm :

a) Cán bộ, nhân viên và chiến sĩ công tác ở các trường trại ở khu vực Duyên Hải được trợ cấp như chế độ chung của Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện đối với Huyện Duyên Hải.

b) Cán bộ, nhân viên và chiến sĩ công tác tại Nông trại Phú Văn - Sông Bé của Sở Thương binh Xã hội, Trường giáo dục lao động công nông nghiệp 1 của Lực Lượng Thanh niên xung phong ở Đaknông - Daklak và Trường Giáo dục lao động công nông nghiệp Quận 1 ở Lâm Đồng được trợ cấp 100% mức lương chính.

c) Cán bộ, nhân viên và chiến sĩ công tác tại các trường giáo dục lao động công nông nghiệp Đồng Phú - Sông Bé của Công An thành phố, Trường giáo dục lao động công nông nghiệp 2 Tân Phú – Đồng Nai của Thanh Niên xung phong được trợ cấp 70% mức lương chính.

d) Cán bộ, nhân viên và chiến sĩ công tác tại các trường Giáo dục lao động công nông nghiệp Bình Thạnh Dầu Tiếng – Sông Bé, Trường giáo dục lao động công nông nghiệp Quận 6, làng 18 Bến cát – Sông Bé, được trợ cấp 50% mức lương chính.

e) Cán bộ, nhân viên và chiến sĩ công tác tại Trường giáo dục lao động công nông nghiệp Quận 5 tại xã Mỹ Phước – Châu Thành - Tiền Giang, được trợ cấp 30% mức lương chính.

2. Ngoài chế độ nghỉ phép năm theo chế độ chung, cán bộ, nhân viên và chiến sĩ công tác ở các trường trại xa thành phố, như đã nêu ở điểm 1 được nghỉ phép thêm 10 ngày không kể thời gian đi đường và được thanh toán tiền tàu xe đi và về.

3.Các trường trại được dự trù thêm kinh phí về thuốc bịnh và các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, báo chí.

B) Về học viên các trường trại :

Ăn 45 đồng/tháng theo Thông tri số 20/TT-UB ngày 4.7.1980 của Ủy ban Nhân Dân thành phố.

- Được cấp mỗi người một mùng, mền để dùng trong 2 năm, 2 chiếc chiếu, 2 nón dùng trong năm, một đôi dép lốp/năm, 1,5m nylon/năm.

- Các trường trại được dự trù kinh phí 5đ/tháng tiền thuốc bịnh, 3đ/tháng tiền giấy mực cho mỗi học viên.

Điều 2. Quyết định bổ sung và sửa đổi này được áp dụng cho các trường trại quản lý các đối tượng bị bắt buộc lao động của thành phố, kể từ ngày ký văn bản này. Các điểm khác trong Quyết định số 333/QĐ-UB của Ủy Ban nhân dân thành phố vẫn còn giá trị, phải được thực hiện đầy đủ.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban tổ chức chánh quyền, Chủ nhiệm Ủy Ban kế hoạch, Giám đốc Công an thành phố, Giám Đốc Sở Thương Binh xã hội, Chỉ Huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong, Giám đốc Sở Lao động, Giám Đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Lương thực, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Giám đốc Ngân hàng nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Trưởng Ban Giáo dục lao động thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Quang Chánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 388/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 333/QĐ-UB năm 1979 về Cán bộ, nhân viên chiến sĩ công tác ở các trường trại đóng xa thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.596
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66